Dyrektor

mgr Tadeusz Olszewski


Wicedyrektorzy

mgr Elżbieta Brulińska

mgr Jolanta Dovgosheya

mgr Marcin Dudziec

mgr inż. Cezary Piotr Pilcicki


Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr Jan Podrażka