Organami szkoły są:

- Dyrektor Szkoły

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Samorząd Uczniowski


 W skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce wchodzą:

- 4 letnie Technikum

- 3 lenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

- Szkoła Policealna dla dorosłych