czwartek, styczeń 28, 2021

Hospicjum to też Życie 2015

Wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 tradycyjnie już uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji „Hospicjum to też Życie”.
Uczniowie klasy I F z wychowawczynią Panią Magdaleną Grzyb posadzili przed budynkiem naszej szkoły 200 cebulek żonkili.
Wiosną będziemy podziwiali pięknie kwitnące kwiaty – symbole nadziei i będziemy kwestować na rzecz pacjentów Ostrołęckiego Hospicjum „Caritas”.
Tekst: B. Kamińska