wtorek, grudzień 12, 2017

Wspieramy polskie dzieci z Białorusi

W kwietniu 24,25,26 przeprowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę pieniędzy w ramach akcji zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki „Pomóżmy polskim dzieciom z Białorusi”
Zebrane pieniądze przekazaliśmy TPO i stanowią one nasze wsparcie dla polskiej niedzielnej szkoły w Pińsku.
Wszystkich wolontariuszom uczestnikom tej akcji oraz wszystkich darczyńcom wspierającym naszych małych rodaków z Białorusi serdecznie dziękujemy.

Tekst: Barbara Kamińska

Żonkile – symbole nadziei

W niedzielę 13 maja wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji hospicyjnej „Hospicjum to też życie”.
W sanktuarium świętego Antoniego, po Mszach Świętych o godz. 1600, 1800, 2000 zbieraliśmy datki na rzecz hospicjum „Caritas” w Ostrołęce.
Darczyńcom dziękowaliśmy i wręczyliśmy im, tym razem, znaczki z żonkilami, bo te prawdziwe kwiaty, niestety, w tym roku nie zakwitły.
W akcji serca uczestniczyli uczniowie i nauczyciele :
Piotr Milewski, kl. I A
Rafał Ślesiński, kl. I A
Patryk Chojnowski, kl. I A
Konrad Kossewski, kl. I D
Krzysztof Kukliński, kl. I D
Kamil Tyszka, kl. I D
Robert Kamiński, kl. I D
Michał Mierzejewski, kl. II R
Marcin Kulas, kl. II R
Marcin Żebrowski, kl. II R
Nauczyciele: p.p. Barbara Serejko, Daniel Kulikowski, Barbara Kamińska.
Za dar serca, wrażliwość i poświęcony czas serdecznie dziękuję.


Tekst: Barbara Kamińska

I Gala Wolontariatu

We wtorek 21 lutego wolontariusze z naszej szkoły, którzy uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce Żywności, wzięli udział w I Gali Wolontariatu w Ostrołęce.
Serdeczne słowa podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz ludzi potrzebujących pomocy skierował do wolontariuszy – dzieci, młodzieży i dorosłych – między innymi prezydent miasta p. Janusz Kotowski. Dla wolontariuszy przygotowane zostały dyplomy i drobne upominki.
Spotkanie zakończył występ ostrołęckiego kabaretu Szuje. Uroczystość odbyła się w Ostrołęckim Ośrodku Kultury, a zorganizowało ją Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne.

Czytaj więcej...

Szkolny Dzień Wolontariatu

Nasz Szkolny Dzień Wolontariatu przypadł w tym roku na 22 marca.
Tego dnia odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, w sposób szczególny – uczniowie klas pierwszych.
Otworzyła je uroczyście p. Elżbieta Brulińska, z-ca dyrektora, która powitała zaproszonych gości. Wśród nich był gość specjalny – p. Jadwiga Dudek, kierownik Hospicjum Caritas- u w naszym mieście, z którym współpracują wolontariusze.
Z dużym zainteresowaniem zebrani obejrzeli prezentację multimedialną realizowanego programu wolontaryjnego „Spadkobiercy doktora Psarskiego – otwarte serca, życzliwe dłonie”, z zaciekawieniem patrzyli na zdjęcia swych kolegów w ich bardzo różnorodnych akcjach, którym przyświecał wspólny cel – pomoc bliźniemu w potrzebie.
W skupieniu słuchali tego, co p. Jadwiga Dudek mówiła o opiece paliatywnej, o ważnym udziale w niej ludzi dobrego, wrażliwego serca – wolontariuszy.
Wszyscy podziwialiśmy LOGO naszego programu wolontaryjnego – jego piękno i symbolikę. Autorem LOGO jest uczeń kl. II i Mateusz Grądzki, a zostało ono uznane za najlepsze w ubiegłorocznym konkursie.
Spotkanie prowadziła p. Barbara Kamińska, koordynator szkolnego programu wolontariatu.
Za pomoc w organizacji i realizacji spotkania dziękuję p. Adamowi Kuskowskiemu, p. Annie Kiernozek, p. Agnieszce Dudziec, p. Ewie Zabielskiej.
Bardzo dziękuję również p. Zbigniewowi Zęgocie i p. Renacie Glince oraz członkom Szkolnego Koła Fotograficznego.
Tekst: B. Kamińska

 

Czytaj więcej...

„Pola Nadziei" - ogólnopolska akcja hospicyjna 2011

Wolontariusze naszej szkoły pracowali na rzecz Hospicjum Domowego CARITAS w Ostrołęce. Wzięliśmy udział w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej "Pola Nadziei".
Przed naszą szkołą posadziliśmy 200 cebulek żonkili, które wiosną rozdawać będziemy mieszkańcom naszego miasta. Żonkilowe "Pola Nadziei" są znakiem jednoczącym społeczeństwo z osobami cierpiącymi, uwrażliwiają na ich potrzeby.

Czytaj więcej...

Partnerzy