niedziela, styczeń 24, 2021

I Gala Wolontariatu

We wtorek 21 lutego wolontariusze z naszej szkoły, którzy uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce Żywności, wzięli udział w I Gali Wolontariatu w Ostrołęce.
Serdeczne słowa podziękowania za bezinteresowną pracę na rzecz ludzi potrzebujących pomocy skierował do wolontariuszy – dzieci, młodzieży i dorosłych – między innymi prezydent miasta p. Janusz Kotowski. Dla wolontariuszy przygotowane zostały dyplomy i drobne upominki.
Spotkanie zakończył występ ostrołęckiego kabaretu Szuje. Uroczystość odbyła się w Ostrołęckim Ośrodku Kultury, a zorganizowało ją Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne.

Czytaj więcej...

Szkolny Dzień Wolontariatu

Nasz Szkolny Dzień Wolontariatu przypadł w tym roku na 22 marca.
Tego dnia odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, w sposób szczególny – uczniowie klas pierwszych.
Otworzyła je uroczyście p. Elżbieta Brulińska, z-ca dyrektora, która powitała zaproszonych gości. Wśród nich był gość specjalny – p. Jadwiga Dudek, kierownik Hospicjum Caritas- u w naszym mieście, z którym współpracują wolontariusze.
Z dużym zainteresowaniem zebrani obejrzeli prezentację multimedialną realizowanego programu wolontaryjnego „Spadkobiercy doktora Psarskiego – otwarte serca, życzliwe dłonie”, z zaciekawieniem patrzyli na zdjęcia swych kolegów w ich bardzo różnorodnych akcjach, którym przyświecał wspólny cel – pomoc bliźniemu w potrzebie.
W skupieniu słuchali tego, co p. Jadwiga Dudek mówiła o opiece paliatywnej, o ważnym udziale w niej ludzi dobrego, wrażliwego serca – wolontariuszy.
Wszyscy podziwialiśmy LOGO naszego programu wolontaryjnego – jego piękno i symbolikę. Autorem LOGO jest uczeń kl. II i Mateusz Grądzki, a zostało ono uznane za najlepsze w ubiegłorocznym konkursie.
Spotkanie prowadziła p. Barbara Kamińska, koordynator szkolnego programu wolontariatu.
Za pomoc w organizacji i realizacji spotkania dziękuję p. Adamowi Kuskowskiemu, p. Annie Kiernozek, p. Agnieszce Dudziec, p. Ewie Zabielskiej.
Bardzo dziękuję również p. Zbigniewowi Zęgocie i p. Renacie Glince oraz członkom Szkolnego Koła Fotograficznego.
Tekst: B. Kamińska

 

Czytaj więcej...

„Pola Nadziei" - ogólnopolska akcja hospicyjna 2011

Wolontariusze naszej szkoły pracowali na rzecz Hospicjum Domowego CARITAS w Ostrołęce. Wzięliśmy udział w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej "Pola Nadziei".
Przed naszą szkołą posadziliśmy 200 cebulek żonkili, które wiosną rozdawać będziemy mieszkańcom naszego miasta. Żonkilowe "Pola Nadziei" są znakiem jednoczącym społeczeństwo z osobami cierpiącymi, uwrażliwiają na ich potrzeby.

Czytaj więcej...

"Dzień Szkoły bez Przemocy"

III Miejski Dzień Szkoły Bez Przemocy pod patronatem Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego
Dnia 06 czerwca 2011 rokuwolontariusze z naszej szkoły współuczestniczyli wraz ze Szkołą Podstawową Nr 5 w zorganizowaniu III Miejskiego Dnia Bez Przemocy.
Na scenie przy "Kupcu" odbyło się kilkugodzinne spotkanie-heppening uczniów, rodziców, nauczycieli i ostrołęczan z przedstawicielami różnych instytucji zajmujących się pomocą społeczną, profilaktyką, prewencją, wspieraniem potrzebujących, oświatą.
Nasi wolontariusze pomagali m.in. w zainstalowaniu scenografii na scenie, pomagali w przeprowadzeniu konkursów, robili zdjęcia - swoisty fotoreportaż z imprezy. Pedagog szkolny, p. Barbara Kamińska, przedstawiła działania szkolnego programu wolontariatu "Spadkobiercy doktora Psarskiego - otwarte serca, życzliwe dłonie", mówiła o kontynuacji przez uczniów i nauczycieli postawy wrażliwości i działalności społecznej założyciela i patrona naszej szkoły.
Za pomoc w organizacji III Miejskiego Dnia Bez Przemocy otrzymaliśmy od organizatora serdeczne słowa podziękowania oraz pamiątkowy album.

Czytaj więcej...

"Pomóżmy dzieciom w Afganistanie"

W dniu 01 czerwca 2011 r. w naszej szkole przeprowadzono akcję pod hasłem "Pomóżmy dzieciom w Afganistanie". Akcja polegała na zbiórce pieniędzy, materiałów i pomocy szkolnych dla Afgańskich dzieci, które na skutek wojny straciły rodziny, domy oraz szkoły. Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze

 

 

images/galerie/afganistan10/mini/640_Obraz16.jpg