środa, styczeń 20, 2021

Informacje dla rodziców

Materiały dotyczące Dziennika elektronicznego.

1. Ulotka
2. Prezentacja
3. Koszty


Wytyczne dotyczące udzielania przez dyrektorów zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz postępowania przy wydawaniu opinii przez poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce.

 Wytyczne (*.pdf)


Narodowy program rozwoju Czytelnictwa


List do Rodziców (*.pdf)