czwartek, styczeń 28, 2021

Leonardo da Vinci II etap

W dn. 30.09.2010 r., odbyło się zebranie Zespołu Przedmiotów Zawodowych oraz Języków Obcych, mające charakter informacyjny. Motywem przewodnim spotkania był projekt Leonardo da Vinci stanowiący część programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) i wspierający działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Wspiera on także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce zakwalifikowali się do dwóch etapów projektu wymiany doświadczeń (VETPRO). I etap zrealizowano w roku szkolnym 2010/2011.


15.09.2011 r.,
na kolejnym zebraniu dotyczącym projektu ustalono zakres obowiązków uczestników II etapu.

- sprawozdania i protokoły z odpowiednich etapów projektu: Grzegorz Gałka, Joanna Głuszak, Mariola Trzcińska
- fotograficzne i multimedialne dokumentowanie i upowszechnianie przebiegu projektu: Sylwia Jakóbowska, Piotr Łada, Władysław Niedźwiecki
- ankiety ewaluacyjne i raport końcowy: Mariusz Krukowski, Daniel Kulikowski, Anna Wasilewska
- opieka nad grupą w sytuacjach trudnych w trakcie pobytu za granicą (służba zdrowia, policja): Beata Małkowska, Monika Niedźwiedziuk, Ewa Sokołowska-Hillmeier


06.10.2011 r., ponownie odbyło się zebranie uczestników projektu Leonardo da Vinci, na którym ustalony został harmonogram kursu językowego oraz zajęć kulturowo- - pedagogicznych.

21.10.2011 r., nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 zakwalifikowani do II. etapu programu edukacyjnego wypełnili test poziomujący, po czym rozpoczął się kurs językowy, prowadzony przez lektorów języka angielskiego – Beatę Małkowską oraz Monikę Niedźwiedziuk.

Przewodnicząca Zespołu Języków Obcych: Joanna Głuszak