czwartek, styczeń 28, 2021

Spotkanie uczestników programu Leonardo da Vinci z nauczycielami z powiatu ostrołęckiego

W dniu 02 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbyło się spotkanie grupy uczestników programu Leonardo da Vinci z nauczycielami ze szkół powiatu ostrołęckiego.
Przebieg spotkania :
1. Powitanie gości przez koordynatora programu – wicedyrektora Cezarego Pilcickiego.
2. Przedstawienie raportu z wyjazdu I grupy.
3. Relacja z przygotowań do wyjazdu II grupy uczestników projektu.
4. Dyskusja.


Ad.1. Dyrektor Cezary Pilcicki przywitał przybyłych gości i przedstawił ideę programu Leonardo da Vinci oraz cele i strategię projektu realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce.
Ad.2. Pani Ewa Grabowska zapoznała gości z raportem z wyjazdu I grupy uczestników programu Leonardo da Vinci –VETPRO.

Ad.3. Pani Anna Wasilewska zapoznała gości z przygotowaniami do wyjazdu II grupy uczestników projektu.

Ad.4. Po odczytaniu raportu wywiązała się dyskusja, w której brali udział zaproszeni nauczyciele oraz nauczyciele z I i II grupy programu. .Zaproszeni nauczyciele ze szkół technicznych w Baranowie, Kadzidle, Troszynie, Łysych i Ostrołęce mieli wiele pytań związanych z pisaniem projektu, organizacją i przebiegiem wyjazdu, znaczeniem projektu dla rozwoju zawodowego uczestników jak również rozwoju osobistego oraz kompetencji międzykulturowych i językowych.