czwartek, styczeń 28, 2021

Raport z wyjazdu II grupy

W dniach 20.01.2012r. – 04.02.2012r. II grupa 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych z naszej szkoły przebywała w Bournemouth w Anglii w ramach PROGRAMU LEONARDO DA VINCI – VETPRO „Uczenie się przez całe życie”.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie było odbycie i zaliczenie szkolenia z zakresu języka angielskiego oraz historii i kultury Wielkiej Brytanii. Po 50 godzinach zajęć języka angielskiego oraz przygotowania kulturowo-pedagogicznego wszyscy kandydaci pozytywnie zaliczyli test, potwierdzając swoje przygotowanie do udziału w projekcie. Ostateczna lista uczestników II części wymiany doświadczeń:
1.Grzegorz Gałka
2.Joanna Głuszak
3.Sylwia Jakóbowska
4.Mariusz Krukowski
5.Daniel Kulikowski
6.Piotr Łada
7.Beata Małkowska
8.Władysław Niedźwiecki
9.Monika Niedźwiedziuk
10.Ewa Sokołowska - Hillmeier
11.Adam Kuskowski
12.Anna Wasilewska
Wraz z nauczycielami do Bournemouth pojechał dyrektor Cezary Pilcicki, który był głównym inspiratorem i autorem projektu Leonardo Da Vinci oraz p. Marek Podsiadło, który prowadził szkolenie kulturowe i postanowił dodatkowo na miejscu wcielić się w rolę przewodnika.
23.01.2012r. około godz. 9.00 spotkaliśmy się z przedstawicielem M.L.S International, Panem Richardem Denman, który poinformował nas o celach projektu i o planowanym przebiegu naszego pobytu. Oprowadzono nas po szkole i wręczono szczegółowy plan na dwutygodniowy pobyt. Uczestnicy 12-osobowej grupy podczas zajęć mieli okazję do skonfrontowania posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami angielskiego rynku pracy, podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych, nabycia umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku oraz poznania kultury pracy w innym kraju Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia była także poprawa znajomości języka angielskiego. Z dnia na dzień język ten stawał się dla nas coraz bardziej zrozumiały, a przez to zajęcia coraz ciekawsze. Zawsze mogliśmy też liczyć na pomoc językową naszych koleżanek, które doskonale wywiązywały się ze swoich zadań. W dniach 22-24 stycznia do grupy nauczycieli dołączył dyrektor naszej szkoły Tadeusz Olszewski, który osobiście dokonał oceny realizacji projektu.
Każdy z uczestników projektu wzbogacił swoją wiedzę na temat pracy w szkolnictwie, poznał nowe rozwiązania i metody. Gospodarze i nauczyciele z naszej szkoły wymieniali opinie i spostrzeżenia na różne tematy, nie tylko w ramach zajęć, ale również poza nimi. Po zakończonych zajęciach w szkołach i spotkaniach w różnych instytucjach organizatorzy pokazali grupie z Polski fantastyczne zakątki Anglii. Uczestnicy na zawsze zapamiętają wspaniałą zabytkową architekturę czy też piętrowe autobusy widywane niemalże na każdej ulicy.
Wielka Brytania to również wspaniali ludzie. Przebywając pośród angielskich rodzin, uczestnicy mogli wymieniać się poglądami i spostrzeżeniami na temat kultury i obyczajów panujących wśród rodowitych Anglików i Polaków. Udział w projekcie uświadomił nam, że powinniśmy uczyć się od innych, a inni Europejczycy powinni poznawać nasze doświadczenia. To od nauczycieli w dużym stopniu zależy europejski wymiar w edukacji.
Integralną częścią projektu był program kulturowo-językowo-pedagogiczny. W ramach jego realizacji grupa nauczycieli podwyższyła swoje umiejętności, a także poznała ciekawe miejsca i zabytki Wielkiej Brytanii. Zachwyciły nas miasta: Christchurch, Oxford, Cambridge, Salisbury, Stonehenge, Cardiff, Poole oraz Londyn. Odwiedziliśmy też Uniwersytet w Bournemouth, zapoznając się z aktualnymi kierunkami, warunkami nauki i rekrutacji studentów z różnych stron świata.
Na zakończenie wizyty uczestnicy otrzymali od Partnera certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i doświadczenia, które z pewnością wykorzystają w pracy dydaktycznej. Również nawiązanie nowych kontaktów wzmocni profesjonalny wizerunek i status zawodowy naszych nauczycieli.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji za umożliwienie udziału w realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” LEONARDO DA VINCI VETPRO, pt. „Jak dobrze uczyć przedsiębiorczości - kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych”, a całej grupie uczestników za wspaniałą atmosferę podczas pobytu w Bournemouth.
Tekst: Adam Kuskowski
Grzegorz Gałka