czwartek, styczeń 28, 2021

Uczenie się przez całe życie

Po podpisaniu umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” przystąpiliśmy do przeprowadzenia kursów w ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedogogicznego.

Przygotowanie językowe rozpoczęło się 18 listopada 2010 r., testem diagnostycznym i rozmową kwalifikacyjną, na którą zgłosiło się 12 osób – nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia niezbędne do komunikacji za granicą w czasie trwania projektu. Poziom zajęć dopasowany jest do możliwości i stopnia znajomości języka przez beneficjentów.
Zajęcia prowadzą nauczyciele języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego: Barbara Chludzińska i Anna Pierzchała.

 

W dniu 4 grudnia 2010 r., zaczęliśmy zajęcia z przygotowania kulturowo-pedagogicznego prowadzone przez pana Marka Podsiadło – nauczyciela ZSE im. Oskara Langego w Kielcach.Podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia z zakresu geografii i historii Wysp Brytyjskich, poruszone zostaną zagadnienia społeczne, polityczne oraz omówione aktualne problemy społeczno-polityczne.

Wyjazd I grupy do Bournemouth w Anglii – 12 osób – planowany jest na 4 lutego 2011 r.