czwartek, styczeń 28, 2021

Protokół z rekrutacji I i II grupy beneficjentów

Zarządzający Projektem przeprowadził akcję propagandową przez prelekcje na zebraniach Rady Pedagogicznej, ogłoszenia w pokoju nauczycielskim i Stronę Internetową Szkoły mającą na celu zaprezentowanie idei stażu, kraju wyjazdu, jego kultury i korzyści płynących z udziału w wymianie dla podniesienia kwalifikacji zawodowych Uczestników, a przez to zwiększenia efektywności pracy dydaktycznej.
W czasie rekrutacji kryteriami decydującymi o wyborze Beneficjentów spośród kandydatów były:
- nauczanie przedmiotów zawodowych;
- znajomość języka angielskiego – potwierdzona pisemnym testem;
- zaangażowanie w pracę Placówki;
- wysoka motywacja do pracy zawodowej i osobistego rozwoju.

 

Znajomość języka angielskiego kandydatów została oceniona na podstawie testów.
Zweryfikowanie warunku nauczania przedmiotów zawodowych przeprowadzono w oparciu o zapis w umowie o pracę kandydata oraz aktualny plan lekcji.
Zaangażowanie w pracę Placówki i motywację do własnego rozwoju dokonał Zarządzający Projektem wraz z Dyrekcją Szkoły na podstawie teczek pracowniczych i rozmów z kandydatami.
Ostatecznego wyboru uczestników dokonał Zespół Projektowy pod przewodnictwem Dyrektora Instytucji Promotora na podstawie zgłoszeń zainteresowanych na Stronie Internetowej Szkoły oraz oświadczeń w „formie papierowej”. Zgłoszenia przyjmowane były do dnia 30 września 2010 r dla I grupy beneficjentów oraz do 30 października 2010 r dla II grupy beneficjentów.

 

Ostateczna lista uczestników I części wymiany doświadczeń:

1) Barbara Chludzińska
2) Agnieszka Dudziec
3) Ewa Grabowska
4) Maciej Masztalerz
5) Robert Otczyk
6) Anna Pierzchała
7) Anna Podeszwa
8) Ewa Rosołowska
9) Krzysztof Rzosiński
10) Anna Siurnicka
11) Adam Załęski
12) Zbigniew Zęgota

 

Ostateczna lista uczestników II części wymiany doświadczeń:

1) Grzegorz Gałka
2) Joanna Głuszak
3) Sylwia Jakóbowska
4) Mariusz Krukowski
5) Daniel Kulikowski
6) Piotr Łada
7) Beata Małkowska
8) Władysław Niedźwiecki
9) Monika Niedźwiedziuk
10) Ewa Sokołowska-Hillmeier
11) Mariola Trzcińska
12) Anna Wasilewska

Zarządzający projektem
Cezary Pilcicki