sobota, sierpień 18, 2018

Egzaminy poprawkowe

Poniżej zamieszczamy terminarz egzaminów poprawkowych.

Dyrekcja

Terminarz egzaminów poprawkowych

 

Harmonogram Matury Poprawkowej 2018

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, informuje, że wszystkie pisemne poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się w ZSZ Nr 1 w dniu 21 sierpnia 2018 r., (wtorek) o godz. 900

Przypominamy ponadto o konieczności:

- przybycia zdającego  przed rozpoczęciem egzaminu (ok. 8.15),
- obowiązku okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem,
- posiadania długopisu z czarnym wkładem lub pióra z czarnym atramentem oraz przyborów  
  pomocniczych ustalonych przez CKE (wykaz w harmonogramie matur)

Listy uczniów uprawnionych do egzaminów poprawkowych z poszczególnych przedmiotów i wykaz sal znajdują się w oddzielnym dokumencie na stronie internetowej lub w szkole (tablica informacyjna przy sekretariacie szkoły lub w gablotce przy sali 104).

Harmonogram pisemnych maturalnych egzaminów poprawkowych

Życzymy powodzenia!
Dyrekcja.

Wyniki Egzaminu Maturalnego

UWAGA !!!

Wyniki z EGZAMINU MATURALNEGO w sesji letniej będą ogłoszone w dniu 03 lipca 2018 r.  (wtorek) o godz. 10.00 w szkole (korytarz przed biblioteką). Równocześnie osoby zainteresowane będą mogły sprawdzić uzyskane przez siebie wyniki na stronie www.hermes.oke.waw.pl/egzaminy  (login i hasło – wydane od wychowawcy)

Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie nr 2 – przy sali gimnastycznej dolnej (bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wg kolejności alfabetycznej klas).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie do 10 lipca do godz. 12.00 (wtorek) pisemnego oświadczenia w pokoju dyrektora dyżurującego 107A lub sekretariacie szkoły.

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, pod warunkiem że:

  • przystąpił  do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden nie został mu unieważniony ORAZ  
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na p.rozszerzonym.

 

Młodzież z Berdiańska na spotkaniu z prezydentem miasta

Z prezydentem Januszem Kotowskim spotkała się grupa młodzieży z Berdiańska na Ukrainie. Trójka z nich rozpocznie jesienią edukację w ZSZ nr 1 im. dra Józefa Psarskiego. Młodzi Polacy ze wschodniej Ukrainy przebywali w Ostrołęce na zaproszenie samorządu i dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Współpraca z organizacjami polonijnymi na Ukrainie i Białorusi owocuje wzrostem liczby młodzieży polskiego pochodzenia kontynuujących naukę w ostrołęckiej placówce. Tym razem z naszym miastem zapoznała się grupa uczniów z Berdiańska na wschodzie Ukrainy, miasta oddalonego zaledwie o 90 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Przebywali w Ostrołęce pod opieką Olgi Popovej, polonistki, która jest wiceszefową berdiańskiej Polonii. W czasie kilkudniowego pobytu zwiedzili między innymi skansen w Kadzidle i wraz z ostrołęckimi uczniami popływali kajakami Krutynią. Odwiedzili też ratusz, gdzie spotkali się z prezydentem miasta. Organizacja polonijna z Berdiańska chce podpisać z samorządem umowę o współpracy, co umożliwi finansowanie wielu programów edukacyjnych dla polskiej młodzieży. Warto wspomnieć, że od września naukę w ZSZ Nr 1 będzie kontynuowało w sumie 10 uczniów zza wschodniej granicy, troje z Ukrainy i siedmioro z Białorusi. Będą zdobywać wiedzę na kierunkach: geodezja, mechatronika, informatyka i logistyka. Nad ich pobytem w Ostrołęce czuwa bezpośrednio dyrektor Tadeusz Olszewski.

źródło: www.ostroleka.pl

Praktyka zawodowa w Grecji Maj-Czerwiec 2018r.

W dniach 14.05-08.06.2018r., uczniowie z klas 3E i 3F, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczestniczyli w czterotygodniowych praktykach zawodowych, w Grecji. Były one realizowane w ramach projektu „ERASMUS+ mobilność=wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036591 „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry  kształcenia  zawodowego”, realizowanego  ze  środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Czytaj więcej...

Partnerzy