niedziela, sierpień 18, 2019

Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, informuje, że wszystkie pisemne poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się w ZSZ Nr 1 w dniu 20 sierpnia 2019 r., (wtorek) o godz. 9.00.

Przypominamy ponadto o konieczności:
- przybycia zdającego  przed rozpoczęciem egzaminu (ok. 8.15),
- obowiązku okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem,
- posiadania długopisu z czarnym wkładem lub pióra z czarnym atramentem oraz przyborów  
  pomocniczych ustalonych przez CKE (wykaz w harmonogramie matur)

Listy uczniów uprawnionych do egzaminów poprawkowych z poszczególnych przedmiotów i wykaz sal znajdują się w oddzielnym dokumencie zamieszczonym poniżej i w szkole (tablica informacyjna przy sekretariacie szkoły oraz w gablocie przy sali 104).

Życzymy powodzenia!
Dyrekcja

Harmonogram pisemnych egzaminów poprawkowych

 

Wyniki z Egzaminu Maturalnego

Wyniki z Egzaminu Maturalnego w sesji letniej będą ogłoszone w dniu 04 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w szkole (korytarz przed biblioteką).

Równocześnie osoby zainteresowane będą mogły sprawdzić uzyskane przez siebie wyniki na stronie www.hermes.oke.waw.pl/egzaminy 
(login i hasło – wydane od wychowawcy)

Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie nr 2 – przy sali gimnastycznej dolnej
(bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wg kolejności alfabetycznej klas).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie do 11 lipca do godz. 14.00 (czwartek) pisemnego oświadczenia w pokoju 107A.

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, pod warunkiem że:

• przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden nie został mu unieważniony

oraz 

• przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na p.rozszerzonym.

 

„II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”

W dniu 10 czerwca 2019 roku, w siedzibie Uczelni Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, odbył się finał konkursu „II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”. Do finału zakwalifikowało się 28 finalistów z 8 szkół wyłonionych, w wyniku zmagań konkursowych, z grona blisko 700 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych  regionu, którzy przystąpili do rywalizacji w dwóch kategoriach: „Przedsięwzięcie Biznesowe” oraz „Przedsięwzięcie Społeczne”.

Czytaj więcej...

Wycieczka przedmiotowa do Targor-Truck

W dniu 31 maja 2019 r. uczniowie klasy 3 S spotkali się z przedstawicielami firmy Targor-Truck, w siedzibie przedsiębiorstwa. Wizyta rozpoczęła się wystąpieniem pani Joanny Rutkowskiej. Za jej pośrednictwem uczniowie mieli okazję poznać interesującą historię założenia firmy i przyczyny jej sukcesu. Następnie głos zabrał pan Mariusz Święcicki, który opowiedział o aspektach logistycznych i funkcjonowaniu firmy. Natomiast pan Paweł Szurnicki przybliżył uczniom kulisy pracy poszczególnych serwisów samochodów ciężarowych. Z kolei pan Przemyslwa Zyra zaproponował udział w projekcie "Praca Marzeń", który polegał na przygotowaniu przez uczniów, podzielnych wcześniej na grupy, pracy plastycznej i dokonaniu prezentacji. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w konkursie przeprowadzonym za pomocą aplikacji telefonicznej, dla najbardziej spostrzegawczych i najszybszych czekały słodkie upominki. Najciekawszym punktem programu było zwiedzanie obiektu, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć jak działają różne serwisy i jak zorganizowana jest praca w Targor-Tuck. Była to niebywała okazja do odkrywania tajników zawodu mechanika.
Tekst: Kinga Kacprzyk

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt ERASMUS +

W dniu 31.05.2019 r. w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce” realizowany w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dotyczył on praktyki zawodowej uczniów organizowanej w Grecji
i Portugalii. W Grecji przebywali uczniowie klasy 3E i 3F – technik pojazdów samochodowych, natomiast w Portugali uczniowie klasy 3A – technik elektryk. Tadeusz Olszewski - dyrektor szkoły,
po powitaniu zaproszonych gości, przedstawił krótką historię współpracy szkoły z Agencją Rozwoju Regionalnego jako instytucją wspomagającą projekt oraz organem prowadzącym współfinansującym te działania. Jan Podrażka – kierownik szkolenia praktycznego, w prezentacji multimedialnej przedstawił cele praktyki zawodowej, jej realizację w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz osiągnięte efekty. Reprezentanci poszczególnych klas biorących udział w projekcie, podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wskazali na szereg pozytywnych efektów, a mianowicie:

Czytaj więcej...

Partnerzy