niedziela, luty 23, 2020

Konkurs czytelniczo-fotograficzny „Zaczytani

5 lutego 2020 roku odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Zaczytani”, zorganizowanego przez nauczycieli bibliotekarzy i opiekuna Szkolnego Koła Fotograficznego. Konkurs był formą promocji czytelnictwa opartą na fotografii, którego celem było zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu, udowodnienie, że czytanie może być świetną rozrywką, a fotografia pasją.
Jury w składzie:
p. Agnieszka Dudziec
p. Renata Glinka
p. Grażyna Zięba
oceniło pomysłowość i poziom artystyczny zdjęć i wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Jakub Laskowski, kl. II P
II miejsce – Klaudia Świętkowska, kl. I Pp
III miejsce – Piotr Świerszcz, kl. IV C.
Pan dyrektor Tadeusz Olszewski, wręczając nagrody, podkreślał znaczenie pasji w życiu człowieka i zachęcał młodzież do rozwijania swoich talentów i zainteresowań.
Konkursowe fotografie prezentowane są na wystawie w bibliotece szkolnej.
Tekst: Beata Waś
Foto: Bożena Ziemska

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt Eurospecjaliści z Ostrołęki

W dniu 29.01.2020 r., w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Eurospecjaliści z Ostrołęki”, numer 2019-1-PL01-KA102-063487, który został sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna, sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, konkurs 2019". W założeniach projekt obejmował wyjazd na praktyki zawodowe do Grecji 82 uczniów klas trzecich, uczących się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik informatyk i technik logistyk.
Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły, pan Tadeusz Olszewski, który przywitał przybyłych gości i uczestników projektu oraz wskazał na potrzebę umożliwienia uczniom udziału w tego typu przedsięwzięciach. Podkreślił też, że dzięki takim działaniom następuje wzrost kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, biorących udział w projekcie. Pochwalił uczniów za duże zaangażowanie i mobilność edukacyjną.

Następnie głos zabrał pan Michał Giers, dyrektor Delegatury w Ostrołęce, Kuratorium Oświaty w Warszawie, który w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę kształcenia zawodowego. Wskazał, że obecnie jest ono priorytetem władz oświatowych. Zachęcał uczniów do mądrych wyborów, by móc się realizować w zawodzie, dającym satysfakcję zawodową i finansową. Prelegent życzył młodzieży sukcesów w przyszłej pracy zawodowej.

Czytaj więcej...

Jasełka Bożonarodzeniowe w naszej szkole

W piątek 20 grudnia 2019 roku podczas spotkania opłatkowego Dyrekcji, Nauczycieli i innych Pracowników szkoły uczniowie klasy 1 Pp wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe pod tytułem "Książę Pokoju". Przedstawienie było bardzo wyjątkowe. Młodzież z wielkim zaangażowaniem odgrywała swoje role. Na scenie mogliśmy ujrzeć Józefa i Maryję, Aniołów, Pasterzy oraz Trzech Mędrców przybywających złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. Myślą przewodnią spektaklu było ukazanie dwóch przeciwstawnych postaci: Jezusa - Księcia Pokoju i Heroda - Króla Ciemności. Nowonarodzony Jezus przynosi pokój, miłość, pojednanie i uwolnienie od grzechów. Herod natomiast jest okrutnym władcą. Pełen lęku o swoją władzę ulega szatańskim podszeptom i ludzkiej słabości. Finałowa scena Jasełek to świętowanie narodzin Jezusa. Występ uświetniły kolędy i świąteczne piosenki. Tematyka przedstawienia przybliżyła wszystkim obecnym piękno Uroczystości Bożego Narodzenia i pokazała wagę miłości w naszym życiu.

Czytaj więcej...

Studniówka 2020

„Osiemnastego stycznia anno domini 2020
każdy bawił się do samego rana.
Więc nasza studniówka z tego będzie znana,
że osoby towarzyszące dotrzymywały nam kroku,
a żaden nauczyciel nie stał z boku.
Nikogo podczas tańca nie zmorzył sen błogi,
a wszystkich rano bolały nogi.”

Na sto dni przed maturą, 18 stycznia, w sali bankietowej Olimpia do białego rana bawili się uczniowie z ośmiu klas maturalnych naszej szkoły (IVA, IVAC, IVD, IVE, IVG, IVI, IVM, IVP). O najlepszą muzykę i dobrą zabawę wszystkich gości zadbali  DJ Redman i DJ Shaker. Część oficjalną balu poprowadzili przedstawiciele maturzystów – Aleksandra Zabielska i Cezary Orzołek. Uroczystość rozpoczęła się od projekcji krótkiego filmu, zrealizowanego specjalnie na tę okazję. Komediowo – kryminalna produkcja nawiązywała do zbliżającego się szybkimi krokami egzaminu dojrzałości. Nie zabrakło widowiskowego poloneza do muzyki Krzesimira Dębskiego, przygotowanego pod kierunkiem pana Jacka Wójcika, a poprowadzonego tradycyjnie przez dyrektora szkoły, pana Tadeusza Olszewskiego. Urok wyjątkowego wieczoru skłaniał do wzruszeń, wspomnień i refleksji. Za życzliwość i wsparcie, kształtowanie charakterów i wzbogacanie wiedzy uczniowie podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom oraz rodzicom.

Czytaj więcej...

Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny

W piątek 20.12.2019r. w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35, odbył się etap finałowy Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego 2019. Tegoroczną edycję konkursu patronatem objęli:

Mazowiecki Kurator Oświaty
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej
Dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej
Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich

Czytaj więcej...

Partnerzy