wtorek, styczeń 19, 2021

Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły

14 października 2020r.
Uroczyście, choć zgodnie ze wszystkimi zasadami reżimu sanitarnego, społeczność naszej szkoły obchodziła w dniu 14 października podwójne święto: Święto Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej. Pod sztandarem ZSZ Nr 1 stanęli reprezentanci klas pierwszych Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia, którzy w imieniu swoich kolegów i koleżanek ślubowali "strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej szczytnych tradycji".

Czytaj więcej...

Jesteśmy w CMI !!!

Kolejny sukces Metalówki. Nasza Szkoła dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli informatyki po trzech etapach kwalifikacyjnych została przyjęta do projektu CMI. Projekt stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. Patronat nad projektem objęło 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju, są to: Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

 

 Zapraszamy uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w projekcie

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - internat

UCZNIOWIE PRZYJĘCI DO INTERNATU ZSZ NR 1 W OSTROŁĘCE - ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. Uczniowie przyjeżdżają do internatu w dniu 01.09.2020. (wtorek) od godz. 6.00.

2. Uczniowie przywożą rzeczy osobiste, bieliznę pościelową. Uczniowie w wyposażeniu posiadają środki ochrony osobistej-maseczki.

3. Podczas zakwaterowania uczniów, rodzice zapoznają się z Regulaminem Internatu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 oraz składają oświadczenie (treść regulaminu oraz oświadczenia na stronie internetowej ZSZ Nr 1).

4. Koszt karty żywieniowej za miesiąc wrzesień 2020 r., wynosi 279 zł. Wpłaty należy dokonać na konto w dniu 01.09.2020 r. (nr konta dostępny w dniu zakwaterowania).

5. Uczniowie w dniu 01 września pozostają na własnym wyżywieniu. Karta żywieniowa obowiązuje od 02 września.

6. 0 pozostałych sprawach organizacyjnych, uczniowie oraz ich rodzice, prawni opiekunowie zostaną poinformowani w trakcie pobytu wychowanków w placówce.

Mariola Białobrzewska - Kierownik internatu

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września   rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w murach naszej szkoły. Obecność uczniów, nauczycieli i pracowników  sprawiła, że po okresie zdalnego nauczania szkoła wypełniła się radosnymi głosami. Można było spotkać  koleżanki i kolegów z klasy, wychowawców oraz nauczycieli, opowiedzieć o minionych wakacjach i zadać pytanie, jaki będzie rozpoczynający się rok szkolny.

 Foto: moja-ostroleka.pl

 

Czytaj więcej...

Egzaminy poprawkowe

Poniżej zostały opublikowane terminy egzaminów poprawkowych

 

Terminy egzaminów poprawkowych

 

Dyrektor Tadeusz Olszewski