wtorek, styczeń 19, 2021

Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima - KONKURS

W roku 2013 upływają dwie ważne rocznice związane z postacią Juliana Tuwima: sześćdziesięciolecie śmierci i stulecie debiutu literackiego. Dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima – głosi tekst przyjętej w grudniu 2012 roku uchwały.

Bogata i różnorodna twórczość poety, obejmująca lirykę, satyrę i groteskę, poezję dla dzieci, działalność przekładową, twórczość kabaretową, skecze i piosenki, teksty pisane dla teatru i kina – stanowi wciąż żywotną i atrakcyjną całość, adresowaną do odbiorców w różnym wieku; zarówno do wyrafinowanego czytelnika poezji, jak i „do prostego człowieka”, widza nastawionego na kulturalną rozrywkę. To sprawia, że obchody Roku Juliana Tuwima mają wymiar powszechny. Dają świadectwo możliwości współistnienia i wzajemnego dopełniania się kultury „wysokiej” i „niskiej”.

W coroczne jubileusze od 10-ciu lat włączamy się konkursem przedmiotowym z języka polskiego, adresowanym do uczniów klas I-III. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości Juliana Tuwima, kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł, rozwijanie zainteresowań literackich, uwrażliwianie na piękno polskiej literatury. Konkurs odbędzie się 11 czerwca 2013 roku o godzinie 10.30. w sali 204, szczegółowy regulamin oraz wykaz proponowanych źródeł zamieszczony został na tablicy ogłoszeń.