piątek, kwiecień 10, 2020

Szkoła z przyszłością

60 uczniów z Województwa Mazowieckiego bierze udział w innowacyjnym projekcie „Szkoła z przyszłością”, którego celem jest poprawa oferty kształcenia przedmiotów ścisłych w technikach. Wśród nich znależli się też uczniowie ostrołęckiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego.  Podczas zajęć pozalekcyjnych realizowany jest, wypracowany przez ekspertów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), program nauczania zawodów nukleonicznych.
Odpowiadając na brak w szkołach przyrządów do zilustrowania zagadnień z fizyki jądrowej, trzy placówki biorące udział w projekcie, otrzymają bezpłatnie pomoce lekcyjne – liczniki Geigera-Müllera przygotowane w specjalnej wersji dydaktycznej. W sobotę, 11 stycznia br., pierwszy z nich został oddany nauczycielom fizyki z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce.

Detektor Geigera-Müllera, którego konstrukcja pozwala na pokazanie szeregu aspektów o znaczeniu dydaktycznym, został opracowany przez studentów Politechniki Warszawskiej w ramach w praktyk w Zakładzie Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek NCBJ. Pomoże on zrozumieć istotę i właściwości promieniowania jonizującego (np. przenikliwość poszczególnych rodzajów promieniowania, ich oddziaływanie itp.), a także elektroniki sprzężonej z detektorem. Niewątpliwie urządzenie będzie bardzo istotną pomocą podczas zajęć dotyczących fizyki jądrowej. W sobotę, 11 stycznia br., pierwszy egzemplarz otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce. Kolejne trafią do Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.

„Bezpłatne przekazywanie dydaktycznych liczników Geigera-Müllera to inicjatywa naszego Działu Edukacji i Szkoleń towarzysząca realizowanemu w Świerku projektowi „Szkoła z przyszłością”. Otrzymują je szkoły, z którymi współpracujemy przy opracowywaniu nowego programu kształcenia kadr wysokich technologii” – mówi mgr Marcin Sadowski z NCBJ, kierownik projektu – „Naszym celem jest nie tylko zachęcanie młodzieży do zgłębiania tajników fizyki, chemii czy elektroniki ale również jej przygotowanie do wejścia na rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki jądrowej”.

Obecnie w ramach projektu „Szkoła z przyszłością” kończy się pierwszy semestr zajęć pozalekcyjnych. 60 uczniów z trzech szkół Województwa Mazowieckiego bierze udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z fizyki prowadzonych przez pięciu nauczycieli we współpracy z ekspertami z NCBJ. Po zakończeniu zajęć młodzież weźmie udział w praktykach w instytucie w Świerku, gdzie m.in. zapoznają się z jedynym w Polsce badawczym reaktorem jądrowym „Maria”.

Na podstawie wspólnie wypracowanych wniosków z uczniami i nauczycielami zweryfikujemy nasze dotychczasowe koncepcje dot. nauczania w zawodzie technik-nukleonik” – mówi prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, Dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ, pomysłodawca projektu – „w przyszłym semestrze przeprowadzimy podobne działania w dwóch kolejnych zawodach – chemik i elektronik. Po ich zakończeniu przedstawimy finalny produkt projektu, a więc kompleksowy program nowego sposobu nauczania nauk ścisłych rozbudowany o zagadnienia jądrowe. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie kształcenia kadr mogących pracować w obszarach gospodarki, w których stosuje się promieniowanie jonizujące: technik elektronik jądrowy, technik chemii jądrowej, technik energetyk jądrowy, czy też ogólnie technik-nukleonik. Możliwe to będzie do osiągnięcia poprzez modyfikację obecnie obowiązujących podstaw programowych do przedmiotów zawodowych w powyższych zawodach. Warto przy tym zwrócić uwagę, że planowany w Polsce rozwój energetyki jądrowej, ale także inne liczne zastosowania promieniowania jonizującego w nauce, przemyśle i medycynie, pilnie potrzebują przywrócenia takich zawodów”.

Projekt „Szkoła z przyszłością” o wartości 921 642 zł współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Partnerem projektu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) to jeden z największych instytutów badawczych w Polsce, zatrudniający ponad tysiąc pracowników. Zajmuje się m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki jądrowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów. Ośrodek uczestniczy w międzynarodowych przedsięwzięciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami jądrowymi. Urządzenia opracowane w NCBJ będą wdrażane w Parku Naukowo-Technologicznym w Świerku.

Partnerzy