niedziela, styczeń 24, 2021

Ćwiczenia członków Koła Historyczno-Rekonstrukcyjnego "Czwartacy"

W dniu 12 września (sobota) uczniowie należący do Szkolnego Koła Historyczno-Rekonstrukcyjnego "Czwartacy", pod opieką pana Dominika Mydłowskiego, przeszli swoisty trening musztry oraz obsługi  broni skałkowej. Karabiny skałkowe - popularnie kiedyś zwane "trzysiódemkami" - były standardowym wyposażeniem piechoty na polach bitew epoki napoleońskiej, a także nieco później w czasie powstania listopadowego. Na wielu polach wspomnianych bitew nasi rodacy, a więc nasi przodkowie, odznaczyli się chlubnie i walecznie. Członkowie naszego Koła  nawiązują do tych tradycji, pogłębiają wiedzę o realiach dawnego wojska, mogą poznać dawne komendy, specyficzną musztrę, charakterystykę broni, nawet zapach prochu i emocje towarzyszące osobiście oddanym salwom. W ćwiczeniach tego typu nie chodzi tylko o poczucie ducha bojowego, na pewno celem nie jest pobudzenie agresji lub resentymentów szowinistycznych. To po prostu wskrzeszanie tradycji, odnajdywanie dawnych wzorców, solidarności w walce, braterstwa broni i we wspólnym trudzie, umiejętności współpracy, kooperacji, szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji, posłuszeństwa dowódcy, lojalności, czyli cech i zasad potrzebnych wcale nie tylko na polu walki czy w koszarowym życiu, ale również w codziennym zmaganiu się z problemami, wysiłku nauki szkolnej, nawiązywaniu wzajemnych, owocnych relacji. W rzeczy samej służy też kształtowaniu pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.
Manewry Koła "Czawartaków" - korzystając z przychylności i gościnności Muzeum Kultury Kurpiowskiej - odbyły się na Fortach obok Mauzoleum Bitwy Pod Ostrołęką.
Tekst: Dominik Mydłowski