niedziela, styczeń 24, 2021

„Ludzie, czyny a nawet mury mówić o Nim będą”

Dwie grupy młodych i aktywnych ludzi z Ostrołęki zdobyło dofinansowania dla swoich przedsięwzięć w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Bank Zachodni WBK oraz Fundację BZ WBK.
Pomysł, który spotkał się z uznaniem powołanego przez BZ WBK jury, powstał w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. doktora Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Projekt poświęcony jest patronowi szkoły i nosi tytuł: „Ludzie, czyny a nawet mury mówić o Nim będą”.

„Główne zadania naszego projektu to:
1. Organizacja dwóch konkursów nt. znajomości życia i osiągnięć dr J. Psarskiego w ramach spotkań z młodzieżą szkolną i seniorami, które będą promować różne formy patriotyzmu laureata, jak jego postawy patriotyczne i wzorce obywatelskie.
2. Organizacja wystawy pamiątek po dr. Psarskim (ławeczka Doktora na zdjęciu - przyp. red.) wraz z prezentacją multimedialną celem pokazania Jego patriotyzm współczesny realizowany w czasie pokoju przez edukację, ciężką pracę i własne wyrzeczenia.
3. Organizacja turnieju piłkarskiego dla młodzieży szkolnej o mistrzostwo ZSZ nr 1 w Ostrołęce celem rozwijania różnych form zajęć pozaszkolnych i zainteresowań związanych m.in. ze sportem i wolontariatem.
4. Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych i międzypokoleniowych z udziałem seniorów 60+ i młodzieży szkolnej – Senioriada. 5. Wydanie czterech rodzajów pocztówek okolicznościowych, informatora wystawy i ulotek promujących osobę laureata konkursu które będą wspierały inicjatywy lokalne na rzecz społeczności” .
Więcej informacji na stronie www.psarski.cba.pl
Tekst: Rozmaitości ostrołęckie nr 359