czwartek, kwiecień 26, 2018

"Metalówka" z kolejnym grantem Fundacji Banku Zachodniego WBK

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce jako jedyna organizacja z powiatu ostrołęckiego wygrała grant Fundacji Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły w ramach drugiej edycji programu "Bank Ambitnej Młodzieży". Wniosek szkoły na realizację zadania pn. "Energia? Naturalnie" został pozytywnie oceniony przez komisję konkursową, czego efektem jest przyznanie piętnastu tysięcy złotych. Celem projektu będzie  przybliżenie jego uczestnikom informacji na temat zjawisk fizycznych związanych z praktycznym wykorzystywaniem promieniowania słonecznego (jednego z tzw. odnawialnych źródeł energii) jako alternatywnego sposobu wytwarzania energii elektrycznej. Uczestnicy projektu pozyskają również informacje na temat konstrukcji służących ku temu urządzeń, a także wynikających z tego korzyści dla środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie skierowane będzie nie tylko do uczniów popularnej "Metalówki", ale również gimnazjalistów oraz licealistów z innych szkół położonych na terenie Miasta Ostrołęki, a także powiatu ostrołęckiego i powiatów sąsiednich.

Tekst: Krzysztof Kacprzak

Jest to najwyższe dofinansowanie spośród 42 laureatów konkursu z całej Polski i zarazem maksymalna kwota jaką można było uzyskać. W ramach przyznanego grantu szkoła zakupi pomoce dydaktyczne w postaci trzech profesjonalnych fotowoltaicznych zestawów demonstracyjno-ćwiczeniowych, dzięki którym będzie możliwe prowadzenie doświadczeń i pokazów obrazujących podstawowe prawa fizyki. Zestawy te umożliwią nam budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej.

Projekt będzie realizowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, przy współudziale uczniów uczestniczących w pozalekcyjnych, dodatkowych zajęciach technicznych i przy wykorzystaniu zaplecza dydaktycznego szkoły. O jego szczegółach szkoła będzie informować na swojej stronie internetowej, a także poprzez lokalne media.

Jest to kolejny grant, jaki udało nam się uzyskać od Fundacji Banku Zachodniego WBK. Wcześniej pozyskaliśmy środki finansowe na realizację projektów pn. "Testament Czwartaka" oraz "Ludzie, czyny a nawet mury mówić o Nim będą", który prowadzony był przy współudziale Stowarzyszenia "Seniorzy Kurpi i Ostrołęki". Dzięki nim szkole udało się m.in. zakupić sprzęt dla Koła Historyczno-Rekonstrukcyjnego "Czwartacy" czy też zorganizować zawody sportowe dla młodzieży i seniorów.

Partnerzy