środa, czerwiec 20, 2018

„Czytam, bo lubię”

W dniu 15 grudnia 2016 roku w bibliotece szkolnej  odbyła się  III edycja Konkursu Pięknego Czytania ph. „Czytam, bo lubię”, którego celem była:
- popularyzacja książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- budzenie zainteresowania czytelnictwem.
Pani dyrektor  Elżbieta Brulińska , otwierając spotkanie, podkreśliła rolę książki i biblioteki w życiu młodego człowieka oraz  zachęciła do zdrowej rywalizacji czytelniczej.
Do konkursu przystąpiło 15 uczniów. Ich prezentacje oceniała komisja wg następujących kryteriów:
a)    umiejętność  interpretacji tekstu literackiego,
b)    dbałość o dykcję,
c)    wrażliwość na kulturę słowa.

Tekst: Beata Waś
Foto: Natalia Dąbrowska, Adrian Pędzich - Szkolne Koło Fotograficzne

Jury w składzie: p. Julia Suchecka – Szałkowska (przewodnicząca), p. Jolanta Zabielska, p. Grażyna  Zięba wyłoniło najlepszych czytelników:
1.    Mistrz Pięknego  Czytania – Mateusz Bors , kl. II M
2.    Wicemistrz  Pięknego Czytania – Karol Garliński, kl.IV M
3.    Wyróżnienie - Natalia Dąbrowska, kl.IV G
4.    Wyróżnienie- Norbert Jankowski, kl. IV G
5.    Wyróżnienie- Natalia Rama, kl. II i
6.     Wyróżnienie- Patryk Bednarczyk, kl.II M
Gratulujemy!

images/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_001.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_002.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_003.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_004.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_005.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_006.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_007.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_008.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_009.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_010.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_011.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_012.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_013.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_014.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_015.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_016.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_017.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_018.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_019.jpgimages/galerie/Konkurs_czytelniczy_2016/640_020.jpg

Partnerzy