środa, czerwiec 20, 2018

"Czy czeka nas świat maszyn?..." - wizyta sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w ZSZ Nr 1

W dniu 12.06.2017r., mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły Pana Marka Zagórskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Pan minister po powitaniu przez dyrektora szkoły Pana Tadeusza Olszewskiego, przedstawił  słuchaczom kierunki rozwoju technologicznego i informatycznego w prelekcji zatytułowanej: "Czy czeka nas świat maszyn? I kto nam pomoże?".

"...Waszą przyszłością nie jest walka z maszynami, jak to było w przeszłości, możecie się denerwować na maszyny, frustrować się, ale tak naprawdę przyszłością jest współpraca z maszynami i pogodzenie się z rzeczywistością, która nas wszystkich otacza..." - mówił Marek Zagórski.

Pan minister przedstawił przykłady wykorzystania maszyn i nowoczesnych technologii komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia podsumowując swoje wystąpienie słowami, że jesteśmy świadkami i uczestnikami rewolucji technologicznej. Jednak to jak zostaną wykorzystane możliwości współczesnych robotów, zależy od nas. Potrzeba dużej ilości dobrze wykształconych ludzi w dziedzinie informatyki, mechatroniki, elektroniki i w tych kierunkach należy upatrywać swojej przyszłości - powiedział Marek Zagórski do zgromadzonej młodzieży z ZSZ Nr1 i ZSZ Nr4.

Po prelekcji Pan minister zwiedził pracownie specjalistyczne w ZSZ Nr1, wykazując duże zainteresowanie w kwestii nauczanych przedmiotów, sposobów pozyskiwania sprzętu i narzędzi do prowadzenia ćwiczeń oraz bieżących potrzeb dla rozwoju szkolnictwa zawodowego.

images/galerie/minister_cyfryzacji/640_001.jpgimages/galerie/minister_cyfryzacji/640_002.jpgimages/galerie/minister_cyfryzacji/640_003.jpgimages/galerie/minister_cyfryzacji/640_004.jpgimages/galerie/minister_cyfryzacji/640_005.jpgimages/galerie/minister_cyfryzacji/640_006.jpgimages/galerie/minister_cyfryzacji/640_007.jpgimages/galerie/minister_cyfryzacji/640_008.jpg

Partnerzy