niedziela, grudzień 16, 2018

Spotkanie z dr Sergiuszem Leończykiem

2 czerwca gościliśmy w murach naszej szkoły dr Sergiusza Leończyka –  pracownika naukowego Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu  Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.  Spotkanie z nim otworzył  dr Stanisław Pajka  z  Ostrołęckiego  Towarzystwa  Naukowego, który krótko przedstawił sylwetkę i osiągnięcia zaproszonego gościa. Dr Sergiusz Leończyk  pochodzi z Abakanu, miasta leżącego na południe od Krasnojarska. Jest potomkiem rodziny wywodzącej się  z polskich Mazur, która początkiem ubiegłego wieku przeniosła się w celach zarobkowych dobrowolnie na Syberię.  W 1993 r.  powołał do życia pierwszą w kraju Kulturalno-Narodową Organizację  Społeczną „Polonia” Republiki Chakasji, która jest największym w Rosji stowarzyszeniem polonijnym. Jest też  wybitnym znawcą Syberiady, uznanym autorytetem w stowarzyszeniach polonijnych świata. Przedmiotem jego badań  naukowych są m.in. losy Polaków na Syberii.  Temu zagadnieniu poświęcił książkę „Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” . Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali jego prelekcji  o burzliwych dziejach Polonii rosyjskiej.

Tekst: Iwona Markowska

images/galerie/Polonia_na_syberii/640_001.jpgimages/galerie/Polonia_na_syberii/640_002.jpgimages/galerie/Polonia_na_syberii/640_003.jpgimages/galerie/Polonia_na_syberii/640_004.jpgimages/galerie/Polonia_na_syberii/640_005.jpgimages/galerie/Polonia_na_syberii/640_006.jpgimages/galerie/Polonia_na_syberii/640_007.jpg

Partnerzy