piątek, styczeń 18, 2019

Zajęcia praktyczne klas IIL i IIIP

W dniu 7 czerwca 2017r. uczniowie klasy IIIP i słuchacze z klasy IIL z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, kształcący się w zawodach technik logistyk i technik transportu drogowego, dzięki uprzejmości zarządów: Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce i Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odbywali praktyczne zajęcia z obszaru zagadnień dotyczących logistyki miejskiej. Podczas wizyty studyjnej w ww. spółkach miejskich, uczniowie mieli okazję zgłębić najistotniejsze aspekty zarządzania logistyką miejską w obszarach związanych z zarządzaniem transportem publicznym, zaopatrzeniem miasta w wodę, odprowadzaniem ścieków czy systemem gospodarowania odpadami w mieście.

Tekst: J.Rzewnicki

Zajęcia prowadzone były przez wyznaczonych prelegentów reprezentujących ww. zakłady pod opieką nauczycieli Pani Jolanty Wagner i Pana Jana Rzewnickiego. Uczestnictwo w nich pozwoliło na szersze poznanie problematyki logistyki miejskiej na przykładzie Miasta Ostrołęki, a w szczególności: kierunków rozwoju naszego miasta, zagadnień związanych z zarządzaniem przepływami osób, innowacjami w miejskim transporcie pasażerskim (np. elektryczny autobus, ekologiczna myjnia, systemy informacji i zarządzania transportem czy stacja kontroli pojazdów), zasadami zaopatrywania miasta w uzdatnioną wodę do gospodarstw domowych i firm, utrzymania i eksploatacji ujęcia wody, procesów odprowadzania i oczyszczania ścieków (w tym z wykorzystaniem innowacyjnej technologii odzyskiwania i spalania biogazu do wytwarzania energii elektrycznej). Na szczególną uwagę zasługuje także wizyta młodzieży w Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ostrołęce, gdzie mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie systemu segregacji odpadów, zgodnie z polskimi przepisami oraz zaleceniami Unii Europejskiej, co do stanu środowiska naturalnego i jego ochrony. Zastosowana najnowocześniejsza technologia, pozwala bowiem na maksymalny odzysk z odpadów zmieszanych surowców nadających się do dalszego recyklingu.

Współpraca naszej szkoły kształcącej w ww. zawodach z otoczeniem, wpływa na rozwój tzw. partnerstw wiedzy, dlatego Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1  im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, pragnie serdecznie podziękować Panu Ryszardowi Chrostowskiemu Prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, Panu Andrzejowi Grzyb - Wiceprezesowi Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce i Panu Arturowi Ciecierskiemu Prezesowi Zarządu Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za pomoc w zorganizowaniu wycieczek po swoich zakładach pracy.

images/galerie/Wycieczka_logistycy/640_001.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_002.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_003.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_004.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_005.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_006.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_007.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_008.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_009.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_010.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_011.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_012.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_013.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_014.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_015.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_016.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_017.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_018.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_019.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_020.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_021.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_022.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_023.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_024.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_025.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_026.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_027.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_028.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_029.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_030.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_031.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_032.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_033.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_034.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_035.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_036.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_037.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_038.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_039.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_040.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_041.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_042.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_043.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_044.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_045.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_046.jpgimages/galerie/Wycieczka_logistycy/640_047.jpg


Partnerzy