piątek, styczeń 18, 2019

Innowacja pedagogiczna „Programowanie jest dla wszystkich”

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w klasie pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej w roku szk. 2016/2017 była realizowana innowacja pedagogiczna „Programowanie jest dla wszystkich”. Wiąże się to z nowymi zadaniami szkoły m. in. z rozwijaniem tzw. myślenia komutacyjnego, czyli umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki. W zajęciach uczestniczyło 23 uczniów.Tematyka zajęć obejmowała treści z zakresu programowania C++. Uczniowie poznawali strukturę języka i pod kierunkiem nauczyciela pisali programy z wykorzystaniem wiedzy matematycznej np. układ równań liniowych czy obliczanie pól figur. Realizacja innowacji przyczyniła się do pozyskania przez uczniów wiedzy z dziedziny informatyki w zakresie programowania, które jest uważane za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność pracy w grupie, samodzielność w zdobywaniu wiedzy i jej praktyczne zastosowanie oraz przygotowywali programy i prezentacje. Innowacja „Programowanie jest dla wszystkich” umożliwiła wzbogacenie podstawy programowej z informatyki dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Realizator innowacji - Piotr Łada

images/galerie/programowanie/mini/640_IMG_0369.JPGimages/galerie/programowanie/mini/640_IMG_0370.JPGimages/galerie/programowanie/mini/640_IMG_0371.JPGimages/galerie/programowanie/mini/640_IMG_0372.JPG

Partnerzy