piątek, marzec 22, 2019

Wycieczka mechatroników

Dnia 29 września 2017 r. uczniowie klas II i III M pod opieką Justyny Wojciechowicz, Bogusławy Kędziory i Andrzeja Kucharczyka uczestniczyli w wycieczce na Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Dzięki uprzejmości Pana dr. hab. J. Przyborowskiego – prorektora do spraw kształcenia i studentów, młodzież miała możliwość zapoznania się z wyposażeniem i nowymi technologiami wykorzystywanymi w pracowniach mechatronicznych.
Podczas trwania wizyty w pracowni komputerowej pod nadzorem Pana mgr. inż. M. Kozłowskiego uczniowie programowali roboty wykonane z klocków Lego.
W ramach Nocy Naukowców wysłuchali wykładu Pana prof. S. Gumkowskiego na temat odnawialnych źródeł energii oraz obejrzeli pokaz zjawiska eksplozji termicznej reaktora jądrowego.
Wycieczkę na uczelni zakończyliśmy projekcjami filmów wyświetlonych w formacie 9 D, które wywarły na uczniach bardzo duże wrażenie.
Organizatorzy: Justyna Wojciechowicz i Bogusława Kędziora

 

</span>images/galerie/olsztyn17/mini/640_001.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_002.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_003.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_004.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_005.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_006.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_007.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_008.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_009.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_010.jpgimages/galerie/olsztyn17/mini/640_011.jpg

 

Partnerzy