piątek, styczeń 18, 2019

Zajęcia warsztatowe słuchaczy kierunku technik transportu drogowego

W dniu 13 października 2017r. słuchacze Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce, kształcący się w zawodzie technik transportu drogowego w ramach zajęć z przedmiotu „Eksploatacja środków transportu w przewozach” pod nadzorem uprawnionego diagnosty i nauczyciela Jana Rzewnickiego, dokonywali oceny stanu technicznego środków transportu drogowego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów firmy „TRANS-KOM” Lucjan Floryszczyk w Ostrołęce.
Zajęcia miały na celu przybliżenie słuchaczom wiedzy z zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów ciężarowych oraz poznanie wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Podczas zajęć słuchacze sprawdzali cechy identyfikacyjne pojazdu, ustalali i porównywali zgodność faktycznych danych pojazdu z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym, sprawdzali i dokonywali oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska. Ponadto uczyli się ustawienia świateł zewnętrznych, badania stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców, sprawdzania stanu technicznego zawieszenia, a także dokonywali kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych i zadymienia spalin.

Tekst i Foto: J.Rzewnicki

images/galerie/TTD/640_001.jpgimages/galerie/TTD/640_002.jpgimages/galerie/TTD/640_003.jpgimages/galerie/TTD/640_004.jpgimages/galerie/TTD/640_005.jpgimages/galerie/TTD/640_006.jpgimages/galerie/TTD/640_007.jpgimages/galerie/TTD/640_008.jpgimages/galerie/TTD/640_009.jpgimages/galerie/TTD/640_010.jpgimages/galerie/TTD/640_011.jpgimages/galerie/TTD/640_012.jpgimages/galerie/TTD/640_013.jpgimages/galerie/TTD/640_014.jpgimages/galerie/TTD/640_015.jpg

Partnerzy