piątek, styczeń 18, 2019

Wycieczka geodetów do Olsztyna

17 października 2017r. odbyła się wycieczka dydaktyczna na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IIG i IVG technikum geodezyjnego wraz z opiekunami Bożeną Ziemską i Mariolą Trzcińską.
Pierwszym punktem programu wycieczki był wykład dr inż. Anny Pawłowicz, w którym przedstawiła zasady działania i wykonywania pomiarów skanerem laserowym 3D ScanStation. Następnie dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM i mgr inż. Artur Jakóbczyk oprowadzili nas po laboratorium badawczym Instytutu Budownictwa
i przeprowadzili badanie wytrzymałościowe materiałów budowlanych. Kolejnym punktem programu wycieczki było zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym wykorzystywanym do precyzyjnej niwelacji geometrycznej.
Dr inż. Radosław Baryła wskazał również różnice pomiędzy techniczną a precyzyjną niwelacją geometryczną. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali do przeprowadzenia pomiarów za pomocą precyzyjnego niwelatora libelowego oraz precyzyjnego niwelatora kodowego. Wykonane odczyty młodzież zapisała w dziennikach.

Tekst: Bożena Ziemska
Zdjęcia: Bożena Ziemska, Łukasz Darmofał

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się przeprowadzone przez inż. Rafała Gregorczyka ćwiczenia terenowe z zakresu geodezji, na których wykorzystano techniki GNSS do odszukiwania ukrytych przedmiotów.
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy dr inż. Jacek Zabielski przedstawił bogatą ofertę wydziału i możliwości kontynuowania kształcenia w kierunku geodezji.
Wycieczkę zakończyliśmy krótkim spacerem po pięknym miasteczku studenckim oraz wspólną fotografią na molo na Jeziorze Kortowskim.

images/galerie/geodeci17/mini/640_001.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_002.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_003.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_004.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_005.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_006.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_007.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_008.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_009.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_010.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_011.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_012.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_013.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_014.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_015.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_016.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_017.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_018.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_019.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_020.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_021.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_022.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_023.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_024.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_025.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_026.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_027.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_028.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_029.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_030.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_031.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_032.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_033.jpgimages/galerie/geodeci17/mini/640_034.jpg

Partnerzy