piątek, marzec 22, 2019

Happening przypominający 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia br. minęła 36 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Stojący na czele ówczesnego rządu oraz nowego ciała Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – gen. Wojciech Jaruzelski zdecydował się na siłowe powstrzymanie rodzącego się procesu demokratyzacji zainicjowanego przez NSZZ „Solidarność”. Wielu rodaków pamięta ten zimowy dzień, kiedy nawet spikerzy telewizyjni wystąpili w wojskowych mundurach, ale wielu młodych nie zawsze kojarzy datę, nie zawsze w pełni rozumie przyczyny i konsekwencje tamtego szczególnego wydarzenia.
Przy placu Bema, w pobliżu ratusza, uczniowie należący do naszego Szkolnego Koła Historyczno-Rekonstrukcyjnego „Czwartacy” – pod opieką panów Dominika Mydłowskiego, Roberta Stępnia i Rafała Chełchowskiego, zaimprowizowali stanowisko patrolu Milicji Obywatelskiej i ZOMO. Ubrani w milicyjne i zomowskie mundury, w hełmach, z pałkami przypomnieli ostrołęczanom widok z okresu stanu wojennego. Zaparkowany stał również obok SKOT, wóz bojowy kojarzący się z tamtym wydarzeniem, ustawiony był także płonący koksownik – inny symbol stanu wojennego. W naszej akcji pomoc zaoferował przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce- Aleksander Zawalich.

W naszym happeningu nie chodzi o uczczenie, a o upamiętnienie, przypomnienie o momencie, kiedy władze komunistyczne wydały walkę narodowi. Należy przypominać o okresie, kiedy internowano, uwięziono wielu Polaków, którym zależało jedynie na wywalczeniu drogą pokojową przemian demokratycznych. Inscenizacja nasza ma na celu przestrzec przed takim przerostem władzy. Był to okres, kiedy wolności obywatelskie w sumie zawieszono, nie obyło się bez ofiar śmiertelnych, odłączono telefony, zamknięto granice, zakazano zgromadzeń, brutalnie pacyfikowano strajkujących, a godzina milicyjna nie pozwalała na wyjście z domu między 22.00 a 6.00 rano. Minęło już sporo czasu, zmienił nam się ustrój, zmurszały komunizm upadł, ale pamięć musi pozostać.

images/galerie/Stwojenny17/mini/640_001.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_002.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_003.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_004.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_005.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_006.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_007.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_008.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_009.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_010.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_011.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_012.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_013.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_014.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_015.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_016.jpgimages/galerie/Stwojenny17/mini/640_017.jpg

Partnerzy