piątek, marzec 22, 2019

Wizyta studyjna transportowców w serwisie ogumienia

W dniu 24 lutego 2018r. słuchacze Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce, kształcący się w zawodzie technik transportu drogowego, w ramach lekcji z przedmiotów „Eksploatacja środków transportu w przewozach” oraz „Środki transportu wewnętrznego i drogowego”, pod nadzorem nauczyciela Jana Rzewnickiego, podczas wizyty studyjnej w firmie „BERATER” w Ostrołęce odbyli praktyczne zajęcia nauki zawodu.

 

Tu pod fachowym okiem właściciela firmy Pana Adama Kuklińskiego, zostali zapoznani z technologią wykonywania usług z zakresu specjalistycznego doboru i montażu opon do danego typu pojazdu, kompleksowej obsługi kół tj.: wyważenia, wymiany zaworu, pompowania kół powietrzem i azotem, a także zasadami sezonowego przechowywania kół i opon oraz magazynowania nowych opon.  Słuchacze poznali ponadto budowę i zasady oznaczania opon a także uczyli się rozpoznawać typy, klasyfikację uszkodzeń opon oraz zasady doboru technologii naprawy opon pod kątem dalszej bezpiecznej ich eksploatacji. Zapoznali się z budową i obsługą urządzeń stanowiących profesjonalne wyposażenie warsztatu tj.: wyważarek do kół samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, montażownic do kół samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, sprężarek śrubowych i tłokowych, podnośników, kluczy pneumatycznych, urządzeń do prostowania tarcz kół. Następnie dokonywali czynności kontrolno-obsługowych kół pojazdów, a po udzielonym instruktażu stanowiskowym, mieli możliwość samodzielnego wykonania ćwiczeń polegających na montażu i demontażu opon kół samochodów ciężarowych.

images/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_001.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_002.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_003.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_004.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_005.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_006.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_007.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_008.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_009.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_010.jpgimages/galerie/Transportowcy_ogumienie/640_011.jpg

Partnerzy