czwartek, maj 23, 2019

VII edycja konkursu Liga Młodych Logistyków

Logistycy z ZSZ nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na trzecim miejscu w Polsce w finale VII. edycji Konkursu Liga Młodych Logistyków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

 

W dniu 15 marca 2018r. w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbył się finał VII. edycji Konkursu Liga Młodych Logistyków organizowany przez Naukowe Koło Logistyki DIALOG.
Nasi uczniowie z klasy IV P o profilu logistycznym – Rafał Damięcki, Bartosz Dziczek i Robert Ciskowski, przeszli długą drogę do osiągnięcia ogromnego sukcesu
tj. zdobycia trzeciego miejsca wśród najlepszych logistyków w Polsce, w prestiżowej ogólnopolskiej rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych, pod nazwą Liga Młodych Logistyków, w której wzięło udział 212 trzy osobowych zespołów, czyli łącznie 636 uczestników.
Pierwszy etap (szkolny) odbył się w dniu 12 grudnia 2017r. w naszej szkole, do którego przystąpiły dwa trzyosobowe zespoły z klas 2 P i 3P (Tobiasz Domalewski, Cezary Orzołek, Andrzej Tyszka) oraz z klasy 4 P (Rafał Damięcki, Bartosz Dziczek, Robert Ciskowski), ich zadaniem było rozwiązanie testu w formie online
na komputerach. Walka była bardzo zacięta, gdyż do finału trafia jedynie 10 zwycięskich zespołów. W początkowych eliminacjach, tylko trzy zespoły zakwalifikowały się do finału od razu tj. Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego
w Sokołowie Podlaskim, ZSP 4 w Krośnie i Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, natomiast zespół z naszej szkoły w skład którego wchodzili uczniowie z klasy 4 P, był w gronie 10 drużyn, które uzyskały taką samą liczbę punktów, dlatego nasi logistycy musieli się jeszcze dodatkowo zmierzyć w dogrywce w dniu 19 grudnia 2017r.
Dogrywka była trudna, gdyż odbywała się na zasadzie studium przypadku (case study). Rywalizującym drużynom przedstawiono informacje o pewnym przedsiębiorstwie, należącym do branży produkującej wyroby elektroniczne, działającym na wysoce wyspecjalizowanym rynku, którego klientami są zakłady
z branży energetycznej, przemysłu wydobywczego i budownictwa. Należało przeprowadzić wnikliwą analizę problemów tego przedsiębiorstwa i na jej podstawie dokonać selekcji problemów zgodnie z poziomem ich istotności oraz zaproponować działania naprawcze. Wszystko odbywało się pod presją stresu i upływającego czasu od godziny 1100 do 1200, a następnie zeskanowane kartki z rozwiązaniem zadania, natychmiast trzeba było wysłać e-mailem do organizatora konkursu.
W dniu 21 grudnia 2017r. otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że zakwalifikowaliśmy się do finału w Katowicach. Pod koniec lutego 2018r. organizatorzy zawodów przesłali nam temat finałowego zadania do wykonania tj. „Innowacyjny produkt znajdujący zastosowanie w transporcie drogowym w wybranym mieście”. Ostrołęccy pasjonaci logistyki pracując na zajęciach dodatkowych, długo zastanawiali się nad profesjonalnym opracowaniem dobrego projektu, który trzeba było jeszcze dobrze wykonać i doskonale przedstawić na finałowym spotkaniu. Ponadto trzeba było zgłębiać wiedzę z różnych obszarów logistyki, by się perfekcyjnie przygotować do zdania testu.
Po szeroko prowadzonych konsultacjach, nawet wśród specjalistów i praktyków
z branży TSL, w tym z właścicielami firmy „MKW Suchecki” sp. z o.o. z Ostrołęki, nasi logistycy opracowali innowacyjny System Wspomagania Optymalnego Planowania Operacji Transportowych – któremu dali nazwę „SWOPOT”.
Zadanie było bardzo skomplikowane, ponieważ opracowywany projekt musiał być nowym (do tej pory nigdzie nie wprowadzonym w życie) pomysłem uczestników. Mógł być zaprezentowany konkretnie na przykładzie wybranego środka transportu lub ogólnie do zastosowania w różnych środkach transportu. Jury należało potraktować jako potencjalnych inwestorów, którzy mogliby zainwestować w oferowany produkt.
Z dumą można stwierdzić, iż nasi uczniowie przygotowali to zadanie perfekcyjnie. Opracowali bowiem projekt w formie prezentacji multimedialnej Power Point i ofertę handlową w wersji papierowej. Natomiast podczas finałowego spotkania, młodzi logistycy musieli przezwyciężyć tremę, która często utrudnia koncentrację i możliwości działania, ponieważ opracowany System Wspomagania Optymalnego Planowania Operacji Transportowych „SWOPOT”, trzeba było zaprezentować przed audytorium (złożonym z Jury – jako potencjalnego inwestora a także publicznością zgromadzoną na sali, czyli zaproszonymi nauczycielami akademickimi oraz członkami i opiekunami pozostałych zespołów biorących udział w finale). Podczas wystąpień członkowie Jury, jak i publiczność mieli prawo do zadawania pytań. Ocenie podlegało: kreatywność pomysłów, realność wdrożenia nowego produktu, dokładność opracowania tematu, forma prezentacji, zaangażowanie członków zespołu.
Podczas finału w dniu 15 marca 2018r. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach zespół „RBR – Rafał, Bartek, Robert” z Ostrołęki w sposób profesjonalny sięgnął po zwycięstwo, zajmując ostatecznie trzecie miejsce wśród trzech najlepszych logistyków w Polsce, godnie reprezentując Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.  W tej trudnej, ale jakże ciekawej rywalizacji towarzyszyli logistykom i ich wspierali opiekunowie: Pan Marcin Dudziec – Wicedyrektor Szkoły oraz Jan Rzewnicki – nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu.  Laureaci tej niełatwej i stawiającej ciągłe wyzwania dziedzinie jaką jest logistyka, z pewnością
w przyszłości staną się doskonałymi pracownikami i liderami branży, a sukcesy tych uczniów ogromnie cieszą i są powodem do dumy dla naszej szkoły. Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców, Pani Jolanty Wagner
i innych nauczycieli logistycznych przedmiotów zawodowych a także wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób wsparły tę trudną drogę do sukcesu.
Zwycięzcom gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy dalszego tak znakomitego rozwijania swoich pasji oraz osiągania najwyższych wyników w nauce i innych konkursowych rywalizacjach.

Tekst: Jan Rzewnicki

images/galerie/LML2018/640_001.jpgimages/galerie/LML2018/640_002.jpgimages/galerie/LML2018/640_003.jpgimages/galerie/LML2018/640_004.jpgimages/galerie/LML2018/640_005.jpgimages/galerie/LML2018/640_006.jpgimages/galerie/LML2018/640_007.jpgimages/galerie/LML2018/640_008.jpgimages/galerie/LML2018/640_009.jpgimages/galerie/LML2018/640_010.jpgimages/galerie/LML2018/640_011.jpgimages/galerie/LML2018/640_012.jpgimages/galerie/LML2018/640_013.jpgimages/galerie/LML2018/640_014.jpgimages/galerie/LML2018/640_015.jpgimages/galerie/LML2018/640_016.jpgimages/galerie/LML2018/640_017.jpgimages/galerie/LML2018/640_018.jpgimages/galerie/LML2018/640_019.jpgimages/galerie/LML2018/640_020.jpgimages/galerie/LML2018/640_021.jpgimages/galerie/LML2018/640_022.jpgimages/galerie/LML2018/640_023.jpgimages/galerie/LML2018/640_024.jpgimages/galerie/LML2018/640_025.jpgimages/galerie/LML2018/640_026.jpgimages/galerie/LML2018/640_027.jpgimages/galerie/LML2018/640_028.jpgimages/galerie/LML2018/640_029.jpgimages/galerie/LML2018/640_030.jpgimages/galerie/LML2018/640_031.jpg


Partnerzy