czwartek, maj 23, 2019

Finał I. Edycji Międzyszkolnego Konkursu „Zawód Moich Marzeń” już za nami.

W dniu 19 marca 2018 r., w naszej szkole odbył się finał konkursu „ZAWÓD MOICH MARZEŃ”, nad którym patronat honorowy objęli Pan Janusz Kotowski Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Pan Jerzy Grabowski Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki. Celem konkursu była promocja kształcenia zawodowego.

W konkursie wzięło udział 65 uczniów z 9 szkół z terenu Ostrołęki i okolicznych powiatów. Każdy uczestnik miał przedstawić zawód swoich marzeń w jednej z czterech kategorii: plakat, prezentacja multimedialna, praca fotograficzna i ulotka reklamowa. Prace oceniała komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez honorowych patronów i sponsorów : Carolina TOYOTA Ostrołęka,  „TARGOR-TRUCK” sp. z o.o., Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK” s.c.  Wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy.

W kategorii PLAKAT najlepszymi okazali się:
I.    miejsce Milena Gacioch ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie,
II.    miejsce Alicja Nowicka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie,
III.    miejsce (ex aequo) Alicja Szczygieł, Kamila Pragacz, Kinga Mocek, Gabriela Grzejka z Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Wsi.

W kategorii ULOTKA REKLAMOWA III miejscem nagrodzono Marlenę Łaszczewską ze Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach.

Za PRACĘ FOTOGRAFICZNĄ II miejsce przyznano Wiktorii Stolarczyk, a III miejsce Martynie Kuczyńskiej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – to kategoria, w której Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:
I.    miejsce Jakub Piątek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce,
II.    miejsce Oliwia Godziebiewska z Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie,
III.    miejsce (ex aequo) Julia Mroczkowska z Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie, Jakub Trembowski
z Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąsewie, Damian Borkowski z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach.

Przybyli goście w swoich wystąpieniach podkreślili rangę kształcenia zawodowego w formie  praktycznej nauki zawodu we współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Docenili pomysł organizacji konkursu „ZAWÓD MOICH MARZEŃ”, wpisujący się w działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, polegające na  promowaniu współpracy szkół i przedsiębiorców.

Dyrektor szkoły Pan Tadeusz Olszewski zapoznał uczestników finału  z nowym projektem dualnego kształcenia w branżowej szkole I stopnia w zawodzie kierowca mechanik realizowanego wspólnie z firmą „Targor-Truck” sp. z o.o. w roku szkolnym 2018/2019. Jest to efekt przeprowadzonej analizy potrzeb i oczekiwań uczniów, a także wyjście naprzeciw lokalnej potrzebie rynku pracy.

Dzięki uprzejmości firm „Toyota Carolina Ostrołęka” i „Targor-Truck” sp. z o.o. goście obejrzeli, zaprezentowane na dziedzińcu szkolnym, nowoczesne środki transportu: pojazd pomocy technicznej oraz samochody z ekologicznym napędem hybrydowym. Dla uczestników finału to spotkanie było również znakomitą okazją do rozmów z nauczycielami i uczniami naszej szkoły o kierunkach kształcenia w zawodach, a z przybyłymi przedsiębiorcami o możliwościach zatrudnienia w ich zakładach pracy. Ponadto goście obejrzeli wystawę prac konkursowych, przygotowane przez młodzież  prezentacje poszczególnych zawodów, stanowiące aktualną ofertę edukacyjną szkoły oraz wyposażenie specjalistycznych pracowni. Na zakończenie wszyscy  spotkali się przy kuchni polowej z gorącą grochówką.

Mamy nadzieję, że inicjatywa konkursu spodobała się młodym uczestnikom i laureatom, a uzyskane informacje o perspektywach kształcenia i zatrudnienia pozwolą gimnazjalistom podjąć odpowiedzialną decyzję o wyborze szkoły.

Była to pierwsza edycja konkursu i jesteśmy przekonani, że na stałe wpisze się w kalendarz szkolnych imprez.

Dyrektor szkoły serdecznie podziękował wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Organizatorzy: Mariola Trzcińska i Jan Rzewnicki.

Tekst: Jan Rzewnicki
Foto: Szkolne Koło Fotograficzne - Żebrowski Bartosz, Kruczyk Mateusz

images/galerie/Zawod_moich_marzen/640_001.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_002.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_003.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_004.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_005.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_006.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_007.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_008.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_009.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_010.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_011.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_012.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_013.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_014.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_015.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_016.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_017.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_018.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_019.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_020.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_021.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_022.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_023.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_024.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen/640_025.jpg

Partnerzy