środa, czerwiec 19, 2019

Sukcesy Naszych Geodetów

W obecnym roku szkolnym nasi uczniowie z technikum geodezyjnego odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i na konkursach przedmiotowych związanych z zawodem:

- VII miejsce drużynowo w XL Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy IVG: Kamil Olbryś, Przemysław Olszewski i Konrad Szyszka,
- XV miejsce w klasyfikacji indywidualnej – etap centralny - XL Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - uczeń klasy IVG Przemysław Olszewski,
- Finał III Edycji Konkursu Politechniki Warszawskiej „Zaplanuj swoją przestrzeń” - Kamil Olbryś i Przemysław Olszewski uczniowie klasy IVG,
- II miejsce w Finale VII  Edycji Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej - laureat Kamil Olbryś, finaliści Konrad Szyszka VIII miejsce i Przemysław Olszewski IX miejsce na Mazowszu.

Tegoroczna XL Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej odbyła się w Lublinie w dniach 4 – 7 kwietnia 2018 roku (zawody drugiego stopnia - etap międzyszkolny i trzeciego stopnia – etap centralny). Organizatorem tej edycji Olimpiady były Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie  i Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

Do udziału w tej rywalizacji Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady zakwalifikowało najlepsze drużyny wyłonione w I etapie - szkolnym, który odbył się w październiku ub.r. Wzięło w nim udział 66 średnich szkół geodezyjnych z całego kraju. Spośród nich do II etapu (międzyszkolnego) zakwalifikowano 25 zespołów z najlepszymi wynikami.
W etapie międzyszkolnym uczestnicy walczyli zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. W pierwszym dniu młodzież zmierzyła się z 4 zadaniami tekstowymi i 80 pytaniami testowymi. Drugiego dnia uczniowie wykazywali się umiejętnościami praktycznymi, rozwiązując zadania w terenie. Suma punktów zdobytych w obu częściach tego etapu przez trójkę uczniów każdej ze szkół zdecydowała o miejscu na liście najlepszych drużyn.
Zmagania wśród 25 najlepszych szkół geodezyjnych z całej Polski zakończyliśmy na siódmym miejscu.
Największe emocje budził jednak etap centralny, gdzie na podstawie klasyfikacji indywidualnej będącej sumą wyników zadań i testów 20 osób walczyło o tytuł finalisty. Wzięły one udział w I części etapu centralnego rozwiązując zadania testowe. Do etapu centralnego zakwalifikował się z naszej szkoły Przemysław Olszewski, który ostatecznie zajął 15 miejsce spośród wszystkich uczestników z całej Polski.
Dodatkową atrakcją zaproponowaną przez organizatorów  uczestnikom była wycieczka po Lublinie oraz zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku.

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zorganizowała już po raz III Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń”.
Konkurs Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej pod nazwą „Zaplanuj swoją przestrzeń” to konkurs o charakterze otwartym i ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół średnich. Ma na celu wyłonienie osób zainteresowanych problematyką gospodarowania przestrzenią, a jego laureaci zostają przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej.
Pierwszy etap Konkursu odbywał się drogą internetową i polegał na rozwiązaniu pytań testowych. 40 uczniów o największej liczbie punktów zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu: w formie pisemnej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Dziesięciu najlepszych uczestników trafiło do finału w formie ustnej, podczas którego Komisja Konkursowa wyłoniła trzech laureatów.
Celem Konkursu jest również rozpropagowanie kierunku Gospodarka Przestrzenna, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół średnich.

Finał VII  edycji Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej odbył się w sobotę 03 marca 2018 roku w Technikum Geologiczno–Geodezyjno–Drogowym im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka w Warszawie. Corocznie biorą w nim udział uczniowie szkół geodezyjnych z terenu województwa mazowieckiego. Do etapu szkolnego konkursu przystąpiło ok. 50 uczniów techników geodezyjnych z terenu Mazowsza, w tym 7 osób z naszej szkoły. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe i rozwiązywali zadania pisemne. Uczniowie, na każdym etapie konkursu, musieli wykazać się praktyczną wiedzą geodezyjną, zrozumieniem metod i zasad stosowania wiedzy geodezyjnej w praktyce oraz ugruntowaną wiedzą matematyczną, która ma szerokie zastosowanie w pracy geodety.
Do finału, trzeciego etapu konkursu, zakwalifikowało się 10-ciu uczniów z największą liczbą punktów. Z naszej szkoły na liście znaleźli się uczniowie z klasy czwartej: Kamil Olbryś, Przemysław Olszewski, Konrad Szyszka. Na ostatnim etapie konkursu uczestnicy losowali zestaw składający się z czterech pytań. Odpowiedzi uczniów oceniała Komisja, w skład której weszli przedstawiciele pracodawców firm geodezyjnych i urzędów administracyjnych. Kamil Olbryś został jednym z laureatów i zajął II. miejsce w MKPWG, pozostali nasi reprezentanci, Konrad Szyszka miejsce VII. i Przemysław Olszewski miejsce VIII.
Naszym reprezentantom życzymy dalszych sukcesów i powodzenia na maturze. Będziemy miło wspominać wszystkie wyjazdy, sukcesy i wspólne zmagania.  
Opiekunem uczniów była Pani Mariola Trzcińska.

images/galerie/geodeta18/mini/640_lublin1.jpgimages/galerie/geodeta18/mini/640_lublin3.jpgimages/galerie/geodeta18/mini/640_lublin7.jpgimages/galerie/geodeta18/mini/640_poli1.jpgimages/galerie/geodeta18/mini/640_poli2.jpgimages/galerie/geodeta18/mini/640_poli3.jpgimages/galerie/geodeta18/mini/640_lublin2.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_lublin4.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_lublin5.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_lublin6.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_wawa1.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_wawa2.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_wawa3.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_wawa4.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_wawa5.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_wawa6.JPGimages/galerie/geodeta18/mini/640_wawa7.JPG


Partnerzy