niedziela, luty 24, 2019

Akademia na Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 27 kwietnia br. miała miejsce uroczysta akademia w 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Było to doniosłe wydarzenie historyczne, które udowodniło, że polski naród nie tylko zdolny był do swawoli, warcholstwa, złego pojmowania "złotej wolności", ale także miał w sobie iskrę do zreformowania, zmiany niedobrych patologii ustrojowych. Zawdzięczamy to takim wybitnym rodakom z epoki oświecenia jak: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski czy Hugo Kołłątaj, wymieniając tych najbardziej zasłużonych przy pracy nad słynną Ustawą Rządową z roku 1791. Wprawdzie dzieło, tej drugiej na świecie konstytucji, nie przetrwało długo, nie udało się obronić przed dalszymi zaborami, to jednak było przykładem dla dalszych pokoleń powstańców, a także twórców odrodzonego państwa po I wojnie światowej. Konstytucja majowa znosiła fatalne liberum veto, znosiła też wolną elekcję, wprowadzała nowatorki trójpodział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Była dopiero początkiem zmian, promykiem nadziei i tak ją zapamiętano. Niektórzy historycy oceniają nawet jej uchwalenie jako swoiste "pierwsze" odzyskanie niepodległości, stawiając na równi z rokiem 1918 i 1989, i trzeba przyznać, że jest w tym sporo racji.

Uczniowie z kas I D, II i, III E oraz III P przygotowali akademię z tej okazji pod kierunkiem panów Dominika Mydłowskiego i Rafała Chełchowskiego. Nie zabrakło także oprawy muzycznej i patriotycznych pieśni w wykonaniu naszego szkolnego zespołu pod opieką pana Radosława Szewczyka. Za dekorację należy się też podziękowanie paniom ze świetlicy i samorządu: Agnieszce Dudziec, Grażynie Ziębie, Hannie Gromelskiej i Bożenie Ziemskiej. Oprawą techniczną i nagłośnieniem zajął się pan Sylwester Karwowski.
Tekst: Dominik Mydłowski

images/galerie/konstytucja18/mini/640_001.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_002.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_003.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_004.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_005.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_006.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_007.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_008.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_009.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_010.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_011.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_012A.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_013.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_014.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_015.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_016.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_017.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_018.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_019.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_020.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_021.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_022.jpgimages/galerie/konstytucja18/mini/640_023.jpg

Partnerzy