niedziela, luty 24, 2019

Łączy nas pamięć - 75. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej.
     Dla uczczenia tej rocznicy realizowany był w szkole projekt „Łączy nas pamięć”. Przygotowano okolicznościowe wystawy i prezentacje multimedialne,  przeprowadzono akcję informacyjną o powstaniu, rozdawano papierowe żółte  żonkile.
    Uroczystego otwarcia wystawy poświęconej 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim  dokonał w obecności uczniów i pracowników dyrektor szkoły Pan Tadeusz Olszewski wygłaszając okolicznościowe przemówienie i zapalając Znicz Pamięci. W swoim wystąpieniu dyrektor szczególnie podkreślił, że celem powstańców była  walka o honor i ludzką godność.


    Główna część wystawy poświęcona była tematyce powstania w getcie. Kalendarium powstania przedstawiało jego przebieg, a dokumentacja fotograficzna pokazywała życie i dramatyczną walkę o przetrwanie Żydów mieszkających w getcie warszawskim utworzonym   w październiku 1940 r. na  powierzchni około 3 km kwadratowych. Na jego terenie zamieszkiwało łącznie   ok. 400 tys. osób, z czego ok. 92 tys. zginęło lub zmarło w Warszawie,
a ok. 300 tys. w obozie zagłady w Treblince.
    19 kwietnia 1943 r. Niemcy wkroczyli do getta z zamiarem jego całkowitej likwidacji. Spotkali się jednak ze zbrojnym oporem bojowników żydowskich. Niemcy, paląc systematycznie dom po domu, likwidowali poszczególne punkty oporu. Na skutek braku uzbrojenia i osamotnienia walczących, powstanie wygasało. 16 maja 1943 r. Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem, a następnie cały teren getta zrównali z ziemią.
     Część ekspozycji poświęcono ludziom, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny i których uhonorowano medalami „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Wśród nich są bohaterowie z naszego regionu: Jadwiga Dudziec ze wsi Jawory oraz pochodzący spod Makowa Mazowieckiego Jadwiga Parcińska-Miecznikowska, Antoni Parciński, Eleonora i Adolf Parcińscy.  Bronisława i Feliks Bazydło.
    Odrębną ekspozycję poświęcono profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu - historykowi, publicyście, dziennikarzowi, pisarzowi, dyplomacie,
więźniowi Oświęcimia, żołnierzowi Armii Krajowej, uczestnikowi powstania warszawskiego, dwukrotnemu ministrowi spraw zagranicznych, senatorowi IV kadencji, w latach 2007–2015 sekretarzowi stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uhonorowanemu  „Orderem Orła Białego” za działalność  polityczną, naukową i społeczną  oraz medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej.
    W bibliotece szkolnej była przygotowana wystawa „Okruchy wspomnień o żydowskiej Ostrołęce”, pokazująca historię żydowskich mieszkańców naszego miasta.
    Uczniowie podczas lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze obejrzeli i omówili film „Nie było żadnej nadziei” o ostatnich dniach powstania w getcie warszawskim.
    Był również akcent współczesny – wystawa fotografii dzisiejszej Jerozolimy, w tym zdjęcia z Muzeum Yad Vashem.
    Na szkolnym korytarzu wyświetlano prezentacje poświęcone tematyce powstania w getcie warszawskim przygotowane przez uczniów. Były też materiały dokumentujące spotkania naszych uczniów z młodzieżą z Izraela w ramach programu „Dialog”.
     Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w akcji „Żonkile” realizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Uczniowie przygotowali i rozdawali papierowe żółte żonkile - symbol szacunku i pamięci o powstaniu. Marek Edelman, ostatni dowódca powstania w getcie, dopóki żył, w rocznicę powstania składał bukiet tych żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Żywe żółte żonkile stojące obok palącego się znicza przypominały Jego postać i były wyrazem hołdu powstańcom w getcie.    
    W realizacji projektu, którego inicjatorem i koordynatorem była Hanna Gromelska, uczestniczyli nauczyciele historii: Hanna Jakacka, Rafał Chełchowski i Dominik Mydłowski; bibliotekarki: Katarzyna Aptacy i Beata Waś; wychowawcy świetlicy Grażyna Zięba i Bożena Ziemska, opiekun samorządu szkolnego Agnieszka Dudziec z uczniami, Krzysztof Rzosiński oraz uczniowie klas IA i I i.
Dokumentację zdjęciową przygotował Bartosz Żebrowski ze Szkolnego Koła Fotograficznego, uczeń klasy Ii.

Tekst: Hanna Gromelska


images/galerie/Getto2018/640_001.jpgimages/galerie/Getto2018/640_002.jpgimages/galerie/Getto2018/640_003.jpgimages/galerie/Getto2018/640_004.jpgimages/galerie/Getto2018/640_005.jpgimages/galerie/Getto2018/640_006.jpgimages/galerie/Getto2018/640_007.jpgimages/galerie/Getto2018/640_008.jpgimages/galerie/Getto2018/640_010.jpgimages/galerie/Getto2018/640_011.jpgimages/galerie/Getto2018/640_012.jpgimages/galerie/Getto2018/640_013.jpgimages/galerie/Getto2018/640_014.jpgimages/galerie/Getto2018/640_015.jpgimages/galerie/Getto2018/640_016.jpgimages/galerie/Getto2018/640_017.jpgimages/galerie/Getto2018/640_018.jpgimages/galerie/Getto2018/640_019.jpgimages/galerie/Getto2018/640_021.jpgimages/galerie/Getto2018/640_023.jpgimages/galerie/Getto2018/640_024.jpgimages/galerie/Getto2018/640_025.jpgimages/galerie/Getto2018/640_026.jpgimages/galerie/Getto2018/640_027.jpgimages/galerie/Getto2018/640_028.jpgimages/galerie/Getto2018/640_029.jpgimages/galerie/Getto2018/640_030.jpg

Partnerzy