piątek, marzec 22, 2019

Rok Herbertowski - Konkurs

27 października 2017 roku Sejm RP -  głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu twórczości poety - przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.
W uzasadnieniu tej uchwały czytamy: W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem należy zrobić wszystko, by odbudować autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny.  Idź”.

Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie  i jest jednym z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w. Zadebiutował w prasie w 1950 roku, a sześć lat później ukazał się pierwszy tom jego poezji pt. Struna światła. Od 1986 roku mieszkał w Paryżu, gdzie związany był z Zeszytami Literackimi. W 1991 roku, poważnie chory, wrócił do Polski.. Do najbardziej cenionych dzieł Herberta należy cykl o Panu Cogito, a także eseje: Barbarzyńca w ogrodzie i Martwa natura z wędzidłem. Poeta został wyróżniony m.in. Nagrodą Fundacji im. Kościelskich, Internationaler Nikolaus Lenau Preis, Nagrodą im. Petrarki, Nagrodą Krytyków Niemieckich za najlepszą książkę roku czy Nagrodą T.S. Eliota.
28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci poety.
Uczniowie ZSZ Nr 1, włączając się w obchody Roku Herbertowskiego, przystąpili do konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Była to już piętnasta edycja konkursu , upamiętniającego wybitnych twórców polskiej kultury. Najlepszą znajomością życia i twórczości Zbigniewa Herberta wykazał się Sebastian Szabłowski, uczeń klasy II F.
Tekst: Julia Suchecka - Szałkowska

Partnerzy