środa, czerwiec 19, 2019

Doktor Józef Psarski - bohater Niepodległej

Dnia 2.10.2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 odbył się konkurs skierowany do uczniów klas pierwszych Doktor Józef Psarski - bohater Niepodległej.
Głównym założeniem przedsięwzięcia, organizowanego od wielu lat przez panią Hannę Jakacką i panią Anetę Majewską, jest promowanie sylwetki patrona naszej szkoły szczególnie wśród nowo przybyłych uczniów. Spośród przedstawicieli wszystkich klas pierwszych wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Kamil Bałdyga - klasa IF
II miejsce - Damian Trzaska - klasa IP
III miejsce - Damian Kurgan - klasa IA

Społeczność szkolna, wychowywana w duchu idei doktora, ma świadomość, jak wielkim bohaterem był Józef Psarski. Szczególnie znaczące było jego zaangażowanie w walkę o wolną ojczyznę.

 

Józef Psarski urodził się 19 marca 1868 roku w licznej rodzinie drobnoszlecheckiej, której również nieobojętne były losy ojczyzny. Za udział w powstaniu styczniowym rodzina Psarskich doznała represji, łącznie z konfiskatą majątku. Najmłodszy z rodzeństwa- Józef- czynnie uczestniczył
w studenckim ruchu niepodległościowym, co stało się powodem aresztowania i zesłania do Rosji. Po powrocie do kraju w 1894 roku doktor Psarski wstępuje do Ligi Narodowej i ponownie zostaje zesłany. Pomimo smutnych doświadczeń losu wygnańca, młody lekarz po powrocie w 1897 r. angażuje się w szeroką działalność społeczno - oświatową. W swoim mieszkaniu założył bibliotekę, w której wiele książek było nielegalnych. Ponadto wraz z żoną prowadził tajną szkołę. Zajmował się też kolportażem nielegalnych pism. Utrzymywał kontakt z ruchem patriotycznym, włączał również do ruchu niepodległościowego miejscową ludność. Za czynny udział w manifestacjach, na których opowiadał się za nauczaniem dzieci w języku ojczystym, został aresztowany i po raz trzeci zesłany do Rosji. Powrócił po czterech latach, a w czasie I wojny światowej znalazł się znów wśród ewakuowanych mieszkańców. Tym razem na emigracji stracił ukochaną żonę, która zmarła na tyfus. Dopiero w pierwszych miesiącach 1918 roku powrócił do Polski, by teraz oddać swoje serce Ostrołęce.
Doktor Józef Psarski to człowiek, którego dewizą było: żyć dla innych. To nasz bohater, który ukochał człowieka i ukochał Ojczyznę.

Tekst: Aneta Majewska

images/galerie/KonkursPatron18/mini/640_001.jpgimages/galerie/KonkursPatron18/mini/640_002.jpgimages/galerie/KonkursPatron18/mini/640_003.jpgimages/galerie/KonkursPatron18/mini/640_004.jpgimages/galerie/KonkursPatron18/mini/640_005.jpgimages/galerie/KonkursPatron18/mini/640_006.jpgimages/galerie/KonkursPatron18/mini/640_007.jpgimages/galerie/KonkursPatron18/mini/640_008.jpgimages/galerie/KonkursPatron18/mini/640_009.jpg

Partnerzy