środa, czerwiec 19, 2019

Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2018

W dniu 29 listopada 2018 r., w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych  odebrali  akty przyznania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendia przyznawane są corocznie uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem i  uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki.

 

W naszej szkole najwyższe wyniki w nauce uzyskał Daniel Krystian z klasy 4M – osiągnął średnią ocen 5,5. Daniel systematycznie rozwija zainteresowania mechatroniką, m.in. przygotował projekt „Programowanie sterownika PLC”, pod kierunkiem Pana Roberta Dobrzyńskiego, w ramach „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Bierze udział w konkursach przedmiotowych – zajął II. miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Daniel wyróżnia się wzorowym zachowaniem. W roku szk. 2017/2018 uzyskał stuprocentową frekwencję, pełni w klasie funkcję zastępcy gospodarza. Chętnie angażuje się w działalność charytatywną, jest członkiem szkolnego koła PCK i honorowym dawcą krwi.
Podczas uroczystości stypendyści usłyszeli wiele słów uznania. Pani Aurelia Michałowska, mazowiecka kurator oświaty, zwracając się do wyróżnionych uczniów, podkreśliła, że wytrwała i ciężka praca jest drogą do sukcesu.   
Serdecznie gratulujemy Danielowi wysokich wyników w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów.
Dyrekcja i społeczność szkolna

images/galerie/Stypendia_PRM_2018/640_001.jpgimages/galerie/Stypendia_PRM_2018/640_002.jpgimages/galerie/Stypendia_PRM_2018/640_003.jpgimages/galerie/Stypendia_PRM_2018/640_004.jpg

Partnerzy