środa, czerwiec 19, 2019

Stypendium Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Tegoroczna gala wręczenia Stypendiów Stowarzyszenia Pomocy  Szkole  odbyła się 7 grudnia  w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce. To już po raz  27  Stowarzyszenie wsparło finansowo uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. W ocenie kandydata do stypendium komisja brała pod  uwagę jego uzdolnienia i główne osiągnięcia. Z naszej szkoły Stypendium Stowarzyszenia Pomocy Szkole zostało przyznane Erykowi Bazylewiczowi   z klasy III C. Eryk interesuje się naukami ścisłymi i technicznymi. Uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce. Osiągnął średnią ocen 4,79. Brał udział w konkursie przyrodniczo-matematycznym. W roku szkolnym 2017/2018 przystąpił do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Podczas uroczystości wyróżnieni uczniowie usłyszeli wiele słów uznania. Stypendystom pogratulowali sukcesów: Pani Zofia Grzebisz-Nowicka - przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie, Pani Irena Arciechowska- skarbnik i członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce,  Pan  Waldemar Salis -przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce,   Pan Grzegorz Oracz z Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.  W tym dniu nie zabrakło akcentów świątecznych. Uczniowie „Staszicówki” przygotowali program artystyczny ”Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie”, a odebrane stypendia stały się pięknym gwiazdkowym prezentem.
My również gratulujemy Erykowi wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.
Dyrekcja i społeczność szkolna.

images/galerie/stypendia18/mini/640_20181207_105711.jpgimages/galerie/stypendia18/mini/640_20181207_105721.jpgimages/galerie/stypendia18/mini/640_20181207_105724.jpgimages/galerie/stypendia18/mini/640_20181207_105729.jpgimages/galerie/stypendia18/mini/640_20181207_114203.jpgimages/galerie/stypendia18/mini/640_20181207_114210.jpgimages/galerie/stypendia18/mini/640_20181217_112702.jpg

Partnerzy