czwartek, maj 23, 2019

Nowoczesność, technika i historia.

W dniu 05.03.2019 r., słuchacze klasy 2L Szkoły Policealnej kształcący się w zawodzie –  technik transportu drogowego, mieli możliwość zderzyć się z nowoczesnością, techniką i historią. Spotkanie z nowoczesnością miało miejsce w Ośrodku Szkolenia Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie, wyposażonym w wysokiej klasy symulatory na bazie kabin MAN TGA oraz SCANIA CP 14. Słuchacze w ramach realizacji podstawy programowej, uczestniczyli w szkoleniu kierowców zawodowych pojazdów ciężarowych w warunkach specjalnych, w ramach prawa jazdy kategorii C i C+E.

 

 

Po wykładzie teoretycznym, nastąpił instruktaż z zakresu obsługi kabiny symulatora i część praktyczna – symulacja podczas której, wytwarzane jest wrażenie uczestnictwa kierowcy w realnym ruchu drogowym tj. rzeczywista kabina pojazdu wraz z pełnym wyposażeniem, układ prezentacji obrazu o wysokiej rozdzielczości. Podczas symulacji generowane są bodźce mechaniczne (wibracja kabiny i fotela kierowcy) oraz efekty dźwiękowe (czterokanałowy system nagłośnienia wewnątrz kabiny). Uczestnik szkolenia, zobowiązany jest dokładnie wykonywać polecenia instruktora, który stara się bezpiecznie przeprowadzić kursanta przez różnorodne utrudnienia i  występujące na drodze przeszkody. Słuchacze mogli się przekonać, że prowadzenie 40 tonowego zestawu na zakręcie i śliskiej nawierzchni, już przy 45 km/h może zakończyć się wywrotką. Mogli również bezpiecznie poćwiczyć zachowania się zestawu na mokrej nawierzchni płyty poślizgowej przy gwałtownym hamowaniu w pojazdach wyposażonych w różne systemy. Profesjonalnie przygotowane zadania do wykonania przez słuchaczy i ich poprawne wykonanie, mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów w warunkach rzeczywistych w przyszłej pracy zawodowej jako kierowcy samochodu ciężarowego. Z relacji uczestników szkolenia wynikało,
że czynności wykonywane w symulatorze niczym nie odbiegały od tych w kabinie rzeczywistego pojazdu, z tą tylko różnicą, że podczas ich przeprowadzania czuli się bezpieczniej. Spotkanie z  techniką samochodową na najwyższym europejskim poziomie miało miejsce w Instytucie Transportu Samochodowego, który prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. Obecnie najistotniejszymi zadaniami Instytutu są: bezpieczeństwo transportu, ekonomika transportu, ochrona środowiska, bezpieczeństwo techniczne. Tu słuchacze w formie wykładu teoretycznego z praktycznymi zasadami przeprowadzenia badań, zapoznali się z działalnością Okręgowej Stacji Kontroli pojazdów wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny renomowanych firm. W Centrum Badań Materiałowych ITS, słuchacze zwiedzili laboratorium badawcze, w którym obserwowano badania wytrzymałościowe haka holowniczego i zaczepu kulowego przyczepy. Niezwykle ciekawym miejscem w ITS było Centrum Ochrony  Środowiska, w którym pracownicy instytutu zaprezentowali system do pomiaru emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego pojazdów samochodowych wyposażony w układ poboru spalin, pełnoprzepływowy tunel do pomiaru emisji masy cząstek stałych, jednorolkową hamownię podwoziową AVL-Zoellner, komorę wraz z hamownią podwoziową do badań emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego pojazdów samochodowych, hamownię silnikową. Najciekawszym punktem programu było zwiedzanie Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych funkcjonującego przy ITS, którego celem jest inicjowanie i wdrażanie projektów badawczych dotyczących kierowców i pasażerów z niepełnosprawnościami, realizującego zapisy Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w obszarze mobilności. Tu zaprezentowano flotę specjalistycznie zaadaptowanych pojazdów, przeznaczonych przede wszystkim do testów przez osoby niepełnosprawne. Instytut Transportu Samochodowego od wielu lat wspiera środowisko motoryzacyjne osób z dysfunkcjami, poprzez koordynację, upowszechnianie badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego oraz wypracowywaniem nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w różnych dziedzinach, w tym przypadku bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. To bardzo cenna inicjatywa, ponieważ wykazuje duże  zaangażowanie i otwartość na potrzeby drugiego człowieka w zakresie usuwania barier komunikacyjnych.  Wątek historyczny wycieczki miał miejsce w dawnej zajezdni Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie ul. Włościańska 52, gdzie Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, którego działalność rozpoczęła się w roku 1980 r., zgromadził pokaźną kolekcję zabytkowych autobusów i co ciekawe utrzymanych w pełnej sprawności technicznej. Tu słuchacze przenieśli się w przeszłość do czasów, gdzie po drogach Warszawy i innych miast poruszały się klasyki takie jak np. Chausson AH 48 z 1950 r., San H100A z 1972 r., Jelcz 043 z 1974 r., Jelcz 272 z 1977 r., Jelcz PAT-4 z 1973 r. Berliet PR100MI z 1980 r., Ikarus 260.04 z 1982 r. i wiele innych ruchomych zabytków techniki, utrzymanych w stanie ukazującym odpowiednie lata eksploatacji w Polsce.
Była to bardzo ciekawa lekcja historii motoryzacji, a dla niektórych nawet z nutką wspomnień i sentymentalnych przeżyć.

Tekst i foto:
Jan Podrażka
Jan Rzewnicki

images/galerie/ITS_2019/640_001.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_002.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_003.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_004.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_005.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_006.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_007.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_008.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_009.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_010.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_011.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_012.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_013.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_014.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_015.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_016.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_017.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_018.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_019.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_020.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_021.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_022.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_023.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_024.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_025.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_026.jpgimages/galerie/ITS_2019/640_027.jpg

Partnerzy