wtorek, styczeń 19, 2021

Mazowiecki Kongres Zawodowy

27 marca 2019 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, z udziałem kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej odbył się Mazowiecki Kongres Zawodowy. Pierwszą częścią kongresu była konferencja, w której uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Anna Cicholska i Teresa Wargocka, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Mazowieccy Wicekuratorzy Oświaty: Dorota Skrzypek i Krzysztof Wiśniewski oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie swojego wystąpienia Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera podkreślił potrzebę współpracy w zakresie rozwoju i dostosowania oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniających się potrzeb współczesnej gospodarki. Adresatami kongresu byli dyrektorzy i nauczyciele szkół, organy prowadzące szkoły, pracodawcy i działające na ich rzecz Urzędy Pracy, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Izba Rzemieślnicza i środowiska związane z kształceniem branżowym. Naszą szkołę, pod przywództwem dyrektora Tadeusza Olszewskiego, reprezentowali: Jan Podrażka – kierownik szkolenia praktycznego oraz uczniowie klasy 4P Gabriela Tańska i Dawid Zimkowski. Wojewoda życzył wszystkim zebranym owocnych obrad.

Głównym celem konferencji było:

-    upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym,
-    przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego,
-    prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie,
-    przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami,
-    pokazanie możliwości finansowania współpracy pracodawców ze szkołami,
-    popularyzacja szkolnictwa branżowego w województwie,
-    prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe.

Przerwa kawowa była połączona ze zwiedzaniem stoisk przygotowanych przez zaproszone szkoły, wśród których znalazła się i nasza. Stoisko, na którym zademonstrowaliśmy dowody współpracy z wiodącymi w regionie pracodawcami oraz urządzenia skonstruowane przez uczniów, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Osobiście odwiedzili nas: Posłowie na Sejm RP Anna Cicholska i Teresa Wargocka, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Mazowieccy Wicekuratorzy Oświaty: Dorota Skrzypek i Krzysztof Wiśniewski oraz Michał Giers - Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce i Jolanta Stachurska – starszy wizytator w tejże delegaturze.  Tadeusz Olszewski, dyrektor szkoły, udzielił gościom szereg informacji dotyczących jej funkcjonowania, zakresu współpracy z pracodawcami i planów na przyszłość. W działaniach, jako przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców, wspierał nas Dariusz Jerzak - Członek Zarządu Oscar Sp. z o.o. w Ostrołęce. Licznie zgromadzeni na kongresie pracodawcy interesowali się naszym stoiskiem. Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi na banerach i ulotkach promujących naszą szkołę i partnerów, zadawali pytania odnośnie przygotowania uczniów na rynek pracy. Najbardziej zawiedzeni byli poszukujący szkół kształcących w branży budowlanej. Z ich opinii wynika, że są to zanikające zawody.

Po zwiedzaniu stoisk odbyła się dyskusja panelowa, która  dotyczyła:
-    wyzwań, szans i możliwości dla szkolnictwa branżowego województwa mazowieckiego w świetle projektowanych zmian,
-    współpracy dyrektorów szkół z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego,
-    doradztwa zawodowego uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym w zakresie wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy.

Podczas spotkania na kongresie kilka szkół podpisało umowy o współpracy  z pracodawcami. Nagrodzono również pięciu pracodawców za współpracę i promocję kształcenia zawodowego.

Tekst i foto: Jan Podrażka


images/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_001.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_002.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_003.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_004.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_005.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_006.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_007.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_008.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_009.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_010.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_011.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_012.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_013.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_014.jpgimages/galerie/Mazowiecki_kongres_zawodowy/640_015.jpg