niedziela, styczeń 24, 2021

Wycieczka edukacyjna do Kielc

W dniach 28-29.03.2019 r., wraz z uczniami klas o profilu elektrycznym udaliśmy się na wycieczkę by zwiedzić Kielce i okolice. Po drodze zajechaliśmy do Zagdańska, gdzie w okolicy rośnie najstarszy i najokazalszy w Polsce Dąb Bartek. Nasz przewodnik, pan Marek Podsiadło, zapoznał nas z jego historią i działaniami związanymi z konserwacją i ochroną. Mieliśmy także okazję zobaczyć tor samochodowy w Miedzianej Górze, gdzie kilku kierowców doskonaliło swoje umiejętności.  Następnie udaliśmy się na Targi Kieleckie. Prezentowano na nich urządzenia i systemy z dziedziny robotyki, nowoczesnych narzędzi skrawających, zastosowania laserów, automatów spawalniczych, przyrządów pomiarowych, klimatyzacji i wydruku 3D. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem zwiedzali poszczególne stanowiska. Najbardziej widowiskowe i atrakcyjne były te związane z robotyką, techniką laserową, drukiem 3D i automatami spawalniczymi. Wystawcy chętnie dzielili się informacjami o zasadach działania poszczególnych urządzeń i ich zastosowaniu na skalę przemysłową. Uczniowie otrzymali szereg specjalistycznych folderów i użytecznych gadżetów.

Kolejną atrakcją była znajdująca się w okolicy Kielc Jaskinia Raj. To wapienna jaskinia krasowa położona w pobliżu Chęcin w województwie świętokrzyskim. Znajduje się we wnętrzu niewielkiego wzniesienia Malik o wysokości około 270 m n.p.m. Wyróżnia się ona wyjątkowo bogatą, różnorodną i dobrze zachowaną szatą naciekową. Jest niewielką jaskinią o rozwinięciu poziomym, łączna długość jej korytarzy wynosi 240 metrów. Długość trasy wycieczkowej wynosi 180 m - zwiedzanie trwa około 45 minut. Wewnątrz jaskini panuje stała temperatura, która wynosi ok. 9 °C, a wilgotność osiąga 95%. Można w niej obejrzeć bogate i różnorodne formy naciekowe, czasami nawet o oryginalnych kształtach, jak stalaktyty, stalagmity, kolumny naciekowe, draperie, perły jaskiniowe, misy martwicowe, jeziorka i „pola ryżowe”. Naliczono łącznie 47 518 form naciekowych, w tym 47 173 stalaktytów. Najwyższy stalagmit mierzy 77 cm, zaś najgrubszy ma 6,27 m obwodu podstawy. Najwyższa kolumna naciekowa (stalagnat) ma 1,95 m wysokości. W sezonie zimowym jaskinia Raj jest miejscem hibernacji nietoperzy, głównie nocka dużego. Łącznie naliczono tu 9 gatunków tych latających ssaków.

Z „Raju” udaliśmy się pieszo do „Piekła”, bo taką nazwę nosi kolejna jaskinia usytuowana na  zboczu Góry Żakowej. Łączna długość tej jaskini wynosi 57 metrów, z czego główny korytarz liczy 20 m. Teren wokół jaskini, wchodzący w skład rezerwatu Góra Żakowa, na przestrzeni od XV do XVII wieku był miejscem poszukiwań rud srebra i ołowiu. W 1954 roku jaskinię objęto ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Jaskinia posiada bardzo ubogą szatę naciekową składającą się z kilku wystąpień polewy kalcytowej. Jej wąskie i trudno dostępne boczne korytarze są zamieszkane przez nietoperze. Znaleźć tu można także niektóre gatunki pająków. Niestety ze względu na odległość i niesprzyjające warunki terenowe, wyprawa zakończyła się tylko trzygodzinnym spacerem po leśnych duktach. Pomimo tego w dobrym nastroju i niezłej kondycji fizycznej udaliśmy się na nocleg do schroniska w Kielcach.

Następnego dnia po śniadaniu, udaliśmy się w kierunku Świętego Krzyża. Po drodze zajechaliśmy w rodzinne strony Stefana Żeromskiego. W miejscowości Ciekoty, gdzie Żeromski spędził dzieciństwo i młodość, powstało muzeum – odrestaurowany drewniany dworek. Obok stoi „mityczny” szklany dom, pełniący obecnie funkcję centrum oświatowo-kulturalno-muzealnego. Otrzymał on pierwszą nagrodę w konkursie "Przyjazna Wieś 2011". W pobliskiej miejscowości Święta Katarzyna zwiedziliśmy bernardyński zespół klasztorny, w którym również bywał Żeromski i w pobliskiej kapliczce zostawił po sobie ślad na ścianie w postaci podpisu.
Po dojechaniu do podnóża Łysej Góry, udaliśmy się ku jej szczytowi. Po około pół godzinie forsownego marszu pod górę cel został osiągnięty. Później to już tylko dziesięciominutowy spacer w kierunku znajdującego się nieopodal klasztoru Święty Krzyż, mającego rangę Bazyliki Mniejszej i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Relikwie te przekazał łysogórskim benedyktynom książę Władysław Łokietek w 1306 roku. Zwiedziliśmy znajdujący się na wzgórzu miejscowy kościół,  muzeum i kryptę, gdzie według legendy i niektórych naukowców, spoczywa Książę Jeremi Wiśniowiecki. Niezapomniane widoki na Wyżynę Kielecką rozpościerały się z wysokiej na 51 metrów klasztornej wieży. Po drodze do domu zajechaliśmy jeszcze do Bodzentyna, gdzie mogliśmy obejrzeć ruiny miejscowego zamku, którego początki datuje się na XIV wiek. Przewodnik zapoznał nas z jego ciekawą historią oraz przyczynami upadku, który nastąpił od początku XIX wieku. Wówczas to stał się on głównie źródłem darmowego budulca dla okolicznej ludności. Dopiero w 1902 r. obiekt poddano ochronie konserwatorskiej. Nie powrócił on już nigdy do dawnej świetności. Obecnie mury zabezpieczono, ale już tylko jako trwałą ruinę.  
Bardzo dziękujemy panu Markowi Podsiadło za jakże ciekawe przybliżenie nam historii odwiedzanych obiektów i całego regionu kielecczyzny.
Wycieczkę, która była zderzeniem nowoczesności z historią, zorganizowali panowie Cezary Pilcicki i Leszek Szymaniewski, a w opiece nad uczniami wspierali ich Adam Kuskowski i Jan Podrażka.

Tekst i foto: Jan Podrażka

images/galerie/Kielce2019/640_001.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_003.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_004.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_005.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_006.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_007.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_008.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_009.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_010.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_011.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_012.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_013.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_014.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_015.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_016.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_017.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_018.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_019.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_020.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_021.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_022.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_023.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_024.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_025.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_026.jpgimages/galerie/Kielce2019/640_027.jpg