niedziela, styczeń 24, 2021

Finał II. Edycji Międzyszkolnego Konkursu „ZAWÓD MOICH MARZEŃ” już za nami

W dniu 2 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbył się finał konkursu „ZAWÓD MOICH MARZEŃ”, nad którym patronat honorowy objęli: pan Łukasz Kulik Prezydent Miasta Ostrołęki oraz pan Wojciech Zarzycki Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki. Celem konkursu była promocja kształcenia zawodowego, a jego tematyka dotyczyła zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości na bazie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

W konkursie wzięło udział 70 uczniów z 14 szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Ostrołęki i okolicznych powiatów. Każdy uczestnik miał przedstawić zawód swoich marzeń w jednej z trzech kategorii: plakat, prezentacja multimedialna i wiersz. Prace oceniała komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Atrakcyjne nagrody ufundowane zostały przez honorowych patronów i sponsorów tj.: pana Łukasza Kulika Prezydenta Miasta Ostrołęki, pana Wojciecha Zarzyckiego Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki, pana Mariusza Popielarza Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,  Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Ostrołęce, Carolina TOYOTA Ostrołęka,  „TARGOR-TRUCK” sp. z o.o., Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZNAK” s.c., „MKW SUCHECKI” sp. z o.o. „OSCAR” sp. z o.o.   

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe nagrody.

W kategorii „PLAKAT” najlepszymi okazali się:
I.    miejsce Milena Grabowska ze Szkoły Podstawowej w Amelinie,
II.    miejsce Wiktor Goceł z Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Wsi,
III.    miejsce Klaudia Żebrowska z Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Wsi.

W kategorii „PREZENTACJA MULTIMEDIALNA”:
I.    miejsce Ewelina Białczak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie,
II.    miejsce Oliwia Zaborowska ze Szkoły Podstawowej w Miastkowie,
III.    miejsce Weronika Rupińska z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach,

W kategorii „WIERSZ”:
I.    miejsce Inga Załęska z Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie,
II.    miejsce Anna Mateusiak z Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Różana w Różanie,
III.    miejsce Piotr Chełstowski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach.

Goście specjalni, obecni na finale konkursu, podkreślali często w swoich przemówieniach, iż kształcenie zawodowe ma fundamentalne znaczenie dla gospodarki narodowej ale przede wszystkim dla rozwoju naszego regionu. Wspominali też o bardzo ważnej roli kształcenia zawodowego w formie  praktycznej nauki zawodu we współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Zauważyli też, że taka forma organizacji konkursu „ZAWÓD MOICH MARZEŃ”, doskonale promuje kształcenie zawodowe dla lokalnego rynku pracy, a co jest też niezwykle ważnym zadaniem w zakresie wzajemnej współpracy każdej szkoły kształcącej w zawodach z biznesem. To przecież przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, jakich pracowników potrzebują, dlatego na kształcenie zawodowe należy patrzeć jak na rachunek porównawczy inwestycji i korzyści, gdzie potrzebny jest szerokorozumiany dialog partnerski.

Dzięki uprzejmości firm „Carolina TOYOTA Ostrołęka”, „OSCAR” sp. z o.o. i „TARGOR-TRUCK” sp. z o.o. goście obejrzeli, zaprezentowane na dziedzińcu szkolnym, nowoczesne środki transportu drogowego: pojazd pomocy technicznej oraz samochody z ekologicznym napędem hybrydowym, co było dodatkową atrakcją wspólnego spotkania.

Dla uczestników finału i przybyłych na tę uroczystość przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, spotkanie było również znakomitą okazją do rozmów z nauczycielami i uczniami naszej szkoły o kierunkach kształcenia w zawodach, a z przybyłymi przedsiębiorcami o możliwościach zatrudnienia w ich zakładach pracy.

Wszyscy goście z wielkim zaciekawieniem obejrzeli wystawę nagrodzonych prac konkursowych. Natomiast przygotowane przez młodzież z ZSZ nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce prezentacje poszczególnych zawodów, stanowiące aktualną ofertę edukacyjną szkoły oraz wyposażenie specjalistycznych pracowni, z pewnością przyczyniło się do podjęcia właściwej decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Na zakończenie wszyscy  spotkali się przy wspólnym poczęstunku.

Mamy nadzieję, że inicjatywa konkursu przede wszystkim spodobała się młodym uczestnikom i laureatom, a uzyskane informacje o perspektywach kształcenia i zatrudnienia pozwolą absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych, podjąć ważną i odpowiedzialną decyzję o wyborze szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w przygotowanie i wsparcie tego przedsięwzięcia, uczestnikom konkursu za udział a gościom za obecność w murach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Organizatorzy: Mariola Trzcińska i Jan Rzewnicki.

images/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_001.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_002.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_003.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_004.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_005.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_006.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_007.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_008.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_009.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_010.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_011.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_012.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_013.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_013a.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_014.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_015.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_016.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_017.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_018.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_019.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_020.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_021.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_022.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_023.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_024.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_025.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_026.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_027.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_028.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_029.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_030.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_031.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_032.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_033.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_034.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_035.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_036.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_037.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_038.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_039.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_040.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_041.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_042.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_043.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_044.jpgimages/galerie/Zawod_moich_marzen_2019/640_045.jpg