niedziela, styczeń 24, 2021

Witaj, majowa jutrzenko! 2019

Dwieście dwudziestą ósmą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja młodzież Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 uczciła w dniu 30 kwietnia uroczystą akademią, której przewodnim motywem był Mazurek 3 Maja – żywiołowa pieśń z okresu powstania listopadowego, inspirowana wierszem Rajnolda Suchodolskigo. Niektóre źródła podają, że melodię do niej skomponował sam Fryderyk Chopin. Skoczny mazurek upamiętnia drugą po amerykańskiej i pierwszą w Europie konstytucję z 1791 roku, przypominając, że 3 Maja to święto wolności Polaków.
Przyjęta przez Sejm Czteroletni, spisana w 11 artykułach ustawa zasadnicza wprowadzała trójpodział władzy, gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa, regulowała zasady prawa oraz obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zmieniła ustrój, zapewniła chłopom ochronę państwa, zniosła liberum veto. Choć krótko po jej uchwaleniu Polska przestała istnieć na mapie, dokument ten na lata stał się symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu, podtrzymując polskie dążenia do niepodległości. Rocznice uchwalenia konstytucji były upamiętniane przez Polaków pod zaborami, bowiem oficjalne święto ustanowiono dopiero po odzyskaniu niepodległości, w roku 1919. Po II wojnie światowej było ono obchodzone jedynie do 1946 roku – wtedy w wielu polskich miastach miały miejsce demonstracje studenckie, po których władze zabroniły publicznych obchodów. W 1951 roku święto zostało zniesione przez komunistyczne władze, a przywrócono je ustawą z roku 1990.

Osiągnięcia zasłużonych osiemnastowiecznych działaczy - Stanisława Małachowskiego,  Ignacego i Stanisława Potockich, Hugo Kołłątaja, Józefa Wybickiego, Stanisława Staszica oraz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – przypomnieli uczniowie klas III P i II A, przygotowani przez nauczycielki języka polskiego: I. Markowską i J.Suchecką-Szałkowską.
Tekst: Julia Suchecka-Szałkowska

images/galerie/3Maj19/mini/640_001.jpgimages/galerie/3Maj19/mini/640_002.jpgimages/galerie/3Maj19/mini/640_003.jpgimages/galerie/3Maj19/mini/640_004.jpgimages/galerie/3Maj19/mini/640_005.jpgimages/galerie/3Maj19/mini/640_006.jpgimages/galerie/3Maj19/mini/640_007.jpgimages/galerie/3Maj19/mini/640_008.jpg