wtorek, styczeń 19, 2021

Konferencja podsumowująca projekt ERASMUS +

W dniu 31.05.2019 r. w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce” realizowany w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dotyczył on praktyki zawodowej uczniów organizowanej w Grecji
i Portugalii. W Grecji przebywali uczniowie klasy 3E i 3F – technik pojazdów samochodowych, natomiast w Portugali uczniowie klasy 3A – technik elektryk. Tadeusz Olszewski - dyrektor szkoły,
po powitaniu zaproszonych gości, przedstawił krótką historię współpracy szkoły z Agencją Rozwoju Regionalnego jako instytucją wspomagającą projekt oraz organem prowadzącym współfinansującym te działania. Jan Podrażka – kierownik szkolenia praktycznego, w prezentacji multimedialnej przedstawił cele praktyki zawodowej, jej realizację w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz osiągnięte efekty. Reprezentanci poszczególnych klas biorących udział w projekcie, podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wskazali na szereg pozytywnych efektów, a mianowicie:

 

 • doskonalenie umiejętności nabytych w szkole,
 • praktyczne kształcenie zawodowe według europejskich standardów,
 • poznanie rozwiązań technicznych związanych z organizacją pracy w zakładzie usługowo-przemysłowym,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
 • umiejętności pracy i współdziałania w zespole wielokulturowym,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz zdolności do mobilności,
 • wzrost kompetencji społecznych,
 • wzrost efektywności posługiwania się językiem obcym,
 • podwyższenie konkurencyjności absolwentów szkoły na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy,
 • rozwinięcie umiejętności, które są istotne dla rynku pracy w celu zbliżenia środowisk kształcenia, szkolenia i pracy,
 • wzrost kompetencji zawodowych w kontekście otwartego rynku pracy,
 • poznanie historii, kultury i zwyczajów innego narodu.

Obecni na konferencji goście w swych wypowiedziach podkreślali zasadność podjętych przez szkołę działań i ich wymierne korzyści dla uczniów i całego procesu kształcenia zawodowego,
a w szczególności zbliżenia środowisk kształcenia, szkolenia i pracy. Zachęcali uczniów do dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, w tym szczególnie interpersonalnych i językowych.

Tekst: Jan Podrażka
Foto: Bożena Ziemska

images/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_001.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_002.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_003.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_004.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_005.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_006.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_007.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_008.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_009.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_010.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_011.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_012.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_013.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_014.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_015.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_016.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_017.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_018.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_019.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_020.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_021.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_022.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_023.jpgimages/galerie/podsumowanieEras19/mini/640_024.jpg