niedziela, styczeń 24, 2021

Wyniki z Egzaminu Maturalnego

Wyniki z Egzaminu Maturalnego w sesji letniej będą ogłoszone w dniu 04 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w szkole (korytarz przed biblioteką).

Równocześnie osoby zainteresowane będą mogły sprawdzić uzyskane przez siebie wyniki na stronie www.hermes.oke.waw.pl/egzaminy 
(login i hasło – wydane od wychowawcy)

Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie nr 2 – przy sali gimnastycznej dolnej
(bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wg kolejności alfabetycznej klas).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie do 11 lipca do godz. 14.00 (czwartek) pisemnego oświadczenia w pokoju 107A.

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, pod warunkiem że:

• przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden nie został mu unieważniony

oraz 

• przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na p.rozszerzonym.