wtorek, styczeń 19, 2021

Metalówka z kolejnym grantem Fundacji Santander Bank Polska S.A.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce po raz kolejny otrzymał grant Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, tym razem w ramach piątej edycji programu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Złożony przez szkołę wniosek, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorzy Kurpi i Ostrołęki, został pozytywnie oceniony przez komisję konkursową, czego efektem jest przyznanie kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację projektu pn. „Świetlica Pokoleń dla Seniorów i Młodzieży Szkolnej”.

 

 

Zgodnie z założeniami projektu, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zostanie uruchomiona „Świetlica Pokoleń” stanowiąca przestrzeń do edukacji, porad, konsultacji i kontaktów seniorów oraz młodzieży szkolnej. W miejscu tym prowadzone będą ćwiczenia pamięci i koncentracji, a także nauka szybkiego czytania. Jak wskazują pomysłodawcy przedsięwzięcia, Pan Tadeusz Olszewski - Dyrektor Szkoły oraz Pan Stanisław Nowak ze Stowarzyszenia Seniorzy Kurpi i Ostrołęki, działania podjęte w ramach projektu umożliwią ograniczenie negatywnych skutków procesu starzenia się oraz poprawę pamięci u seniorów, dzięki czemu zyskają większy komfort bezpieczeństwa w codziennym życiu. Korzystająca ze świetlicy młodzież będzie mogła z kolei ćwiczyć koncentrację oraz szybkie czytanie.
Otrzymana przez naszą szkołę kwota dofinansowania jest maksymalną jaką można było uzyskać w tej edycji programu. Przyznano ją dwudziestu organizacjom w Polsce. Jest to kolejny grant, jaki udało nam się pozyskać z Fundacji Santander Bank Polska S.A. Dzięki wcześniej zrealizowanym już projektom mieliśmy możliwość organizacji inscenizacji historycznej i zakupu sprzętu dla działającego w naszej szkole Koła Historyczno-Rekonstrukcyjnego „Czwartacy”, organizacji zawodów sportowych dla młodzieży i seniorów czy też adaptacji szkolnego placu na galerię sztuki „Psarski Art”.

Tekst: Krzysztof Kacprzak