piątek, listopad 27, 2020

Kolejny projekt europejski za nami

Wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 zakończył się realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce projekt pn. „ERASMUS + mobilność = wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ nr 1 w Ostrołęce” o numerze 2017-1-PL01-KA102-036591. Stanowił on cykl mobilności uczniów naszej szkoły przygotowywanych przy współpracy z instytucjami przyjmującymi – Golden Sun Mobility Center w Grecji oraz Intercultural Association Mobility Friends w Portugalii.
Przedmiotem projektu była organizacja staży, łączących w sobie praktyczną naukę zawodu oraz nabywanie i podwyższanie kompetencji ogólnych, społecznych i językowych, dla 40 uczniów z kierunku kształcenia technik pojazdów samochodowych (dwie grupy odbywające staże w Grecji) oraz 20 uczniów z kierunku kształcenia technik elektryk (jedna grupa odbywająca staż w Portugalii). Każdej z trzech grup towarzyszyli nauczyciele pełniący funkcję opiekunów. Co ważne, wyjazdy uczniów poprzedzone zostały przygotowaniem językowym, przygotowaniem kulturowym oraz ich udziałem w warsztatach integracji i współpracy.

Odbyte przez uczniów staże miały na celu zdobycie przez nich odpowiedniej wiedzy praktycznej, a tym samym zwiększenie skuteczności procesu kształcenia, pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz ukształtowanie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Miały one również wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość. Staż zawodowy odbywany w innym kraju pozwolił uczniom na dokonanie analizy porównawczej, a także określenie mocnych i słabych stron obydwu systemów – polskiego i zagranicznego. W ramach przeprowadzonych działań uczniowie mogli obserwować i uczestniczyć w pracach właściwych dla ich kierunków kształcenia w wyspecjalizowanych zakładach i serwisach. Organizacja pracy sprzyjała zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Uczniowie poznali stosowane za granicą nieco inne technologie oraz standardy organizacji zaopatrzenia, napraw i kontroli, a także zapoznali się z zasadami sporządzania dokumentacji technicznej i jej analizy. Zaangażowanie i włożony przez uczniów w pracę wysiłek zostały ocenione przez ich zakładowych opiekunów bardzo wysoko, gdyż wszyscy z nich otrzymali celujące i bardzo dobre oceny ze stażu.
Wyjazd na zagraniczny staż stanowił również doskonałą okazję do poznania historii, kultury i walorów turystycznych odwiedzanych krajów. W dniach wolnych od zajęć realizowany był bowiem bogaty program kulturowy. Uczniowie mieli możliwość między innymi rejsów statkami, zwiedzania greckich i portugalskich miast, a także tamtejszych zabytków, wizyty w olejarni oraz uczestnictwa w wieczorach greckich i portugalskich.
Jak wskazuje większość uczestników mobilności, wrócili oni do Polski z bagażem nowych doświadczeń zawodowych i niezapomnianych wrażeń estetycznych.
Po zakończeniu stażów każdy uczeń otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz dokument Europass-Mobilność.
Przedsięwzięcie realizowane było od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Tekst: Krzysztof Kacprzak, Jan Podrażka
Foto: Katarzyna Aptacy, Jan Podrażka, Jolanta Zabielska, Grażyna Zięba

images/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_002.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_003.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_004.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_006.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_008.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_009.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_010.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_014.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_015.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_018.jpgimages/galerie/Erasmus_zakonczenie_2019/640_024.jpg