piątek, listopad 27, 2020

„Eurospecjaliści z Ostrołęki” na praktyce zawodowej w Grecji

W dniach 23.09-04.10.2019r., grupa 41 uczniów z klas 3E, 3F i 3M, kształcąca się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz technik mechatronik, uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach zawodowych, w Grecji. Były one realizowane w ramach projektu „Eurospecjaliści z Ostrołęki” numer 2019-1-PL01-KA102-063487, finansowany z funduszy Unii Europejskiej programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna, sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, konkurs 2019. Pozostałe dwa tygodnie praktyk dopełnią w polskich zakładach pracy.

Główny cel wyjazdu, to realizacja zadań wynikających z podstawy programowej oraz poznanie kultury i dziedzictwa narodowego Grecji. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na szybko zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego powinny być podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. W tym celu w szkole zawodowej organizuje się praktyki zawodowe u pracodawców, które mają zapewnić zdobycie wiedzy praktycznej, a tym samym zwiększenie skuteczności procesu kształcenia, pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz ukształtowanie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa odbywana w innym kraju, pozwala uczniom na dokonanie analizy porównawczej i określenie mocnych i słabych stron obydwu systemów edukacyjnych. W ramach przeprowadzonych działań, technicy pojazdów samochodowych z klas 3E i 3F mogli obserwować i uczestniczyć w procesie diagnostyki, bieżących napraw mechanicznych i blacharskich oraz serwisowania pojazdów samochodowych.  Zajęcia odbywały się w autoryzowanym serwisie Citroena i Peugeota w Larisie i prywatnym zakładzie samochodowym w Pyrgetos.  Zakłady był bardzo dobrze wyposażone do prowadzenia usług z zakresu napraw bieżących i głównych oraz serwisowania pojazdów samochodowych. Uczniowie zdemontowali również kilka silników. Technicy mechatronicy mieli zajęcia w pracowni mechatronicznej pod kierunkiem polskiego instruktora Tadeusza Neumanna. Doskonalili umiejętności zastosowania systemów liczbowych i programowania urządzeń. Dwa dni uczestniczyli w zajęciach programowania robotów w Akademii Robotyki STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) w Larisie. Zaprogramowane przez uczniów roboty stoczyły walkę siłową w SUMO oraz sprawnościową w przebijaniu balonów. Były to niezwykle ciekawe i rozwijające umiejętności zawodowe zajęcia. Jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną praktyk, to po kilkukrotnym uczestniczeniu w obserwacji zajęć mogę stwierdzić, że uczniowie mieli możliwość zdobyć nowe doświadczenia i podnieść swoje kompetencje zawodowe. Poznali nieco inne technologie oraz standardy organizacji zaopatrzenia, napraw i programowania. Doświadczyli niezwykłych doznań związanych z efektami pracy włożonej w programowanie urządzeń i robotów. Zaangażowanie i włożony przez uczniów w pracę wysiłek, został oceniony bardzo wysoko, albowiem dominowała ocena bardzo dobry.
W dniach wolnych od zajęć, był realizowany bogaty program kulturowy. Pierwszą z atrakcji był widowiskowy i ciekawy rejs statkiem na wyspę Skiathos - prawdziwy raj na ziemi. Nazwa tej unikalnej wyspy pochodzi od greckiego słowa "Skia" oznaczającego cień, który według starogreckich przekazów jest rzucany prze większa wyspę Athos. Głównym miastem i zarazem stolicą jest największe na wyspie miasteczko o tej samej co wyspa nazwie "Skiathos". Uliczki Skiathos są typowymi greckimi uliczkami z białymi frontami domów i niebieskimi okiennicami oraz drzwiami. Płynąc statkiem Elizabeth II, który prowadzi załoga kapitana Costasa, całą podróż umila świetna muzyka, tańce i zabawa na całego w rytm międzynarodowej muzyki. W ten oto sposób kapitan Costas docenia wszystkich turystów, którzy znajdują się na pokładzie. Kolejną, niezapomnianą atrakcją były Monastyry Meteory. Są one drugą po Akropolu atrakcją turystyczną Grecji. Ten słynny masyw skał z piaskowca z kompleksem klasztorów na ich szczytach, znajduje się w środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu równiny tesalijskiej w okolicy miasta Kalambaka. Na szczytach skał umiejscowiony jest zespół zachowanych sześciu, spośród dwudziestu czterech, prawosławnych klasztorów (monastyrów). Są to cztery klasztory męskie i dwa żeńskie. Udostępnione są one zwiedzającym.  Okres świetności klasztory przeżywały za panowania osmańskiego sułtana Sulejmana Wspaniałego (1520–1566). Zwiedziliśmy również Zamek w Platamonas, który stoi na szczycie wzgórza wyłaniającego się z morza. To średniowieczne dzieło krzyżowców z 1204 roku (czwarta wyprawa krzyżowców zamiast do Palestyny, skierowała się na Bizancjum). Budowa trwała ponad 20 lat. Wtedy jego władcą był francuski możnowładca i feudalny król Salonik – Bonifacy Montserrat. To on otoczył wzgórze solidnymi murami, w północnej części zamku wybudował potężną, ośmioboczną wieżę. Twierdza miała strzec przejścia między górami a morzem na południe. Zamek był kilkakrotnie przebudowywany. Znaleziono tu cechy stylu bizantyjskiego i frankońskiego. Ostatecznie opustoszał na początku XX wieku i popadał szybko w ruinę. Do dziś zachowały się w dobrym stanie mury obronne. Ruiny można obejść wkoło wzdłuż murów zewnętrznych. Wewnątrz, oprócz wieży, nie ma wiele do zwiedzania. Mała cerkiewka św. Paraksewy i kilka stanowisk archeologicznych, na których cały czas trwają prace. Niesamowite wrażenie na uczestnikach wywarła  Dolina Tempe (gr. Τέμπη, Tembi). To głęboki wąwóz w greckiej prowincji Tesalia, pomiędzy Olimpem a górami Ossa, którego dnem płynie rzeka Pinios. Stanowi naturalną granicę między Macedonią a Tesalią. Jej długość to prawie 10 km; w najwęższym miejscu ma 25 m, zaś jej brzegi stanowią urwiska sięgające 500 m wysokości. Dolina Tempe jest głównym przejściem przez góry z miasta Larisa na wybrzeże, ma więc duże znaczenie strategiczne. Z tego powodu była świadkiem wielu starć w bogatej historii Grecji. W dolinie znajduje się ulubione greckie sanktuarium - Agia Paraskewi. Wnętrze zdobią niezwykle efektowne bizantyńskie malowidła. Charakterystyczna jest ikona przedstawiająca świętą z oczami na tacy - podobno umarła męczeńską śmiercią, wcześniej własnoręcznie się oślepiając, by uniknąć pohańbienia. W grocie skalnej znajduje się źródełko z wodą o cudownych właściwościach dla oczu. Przeprowadzone przed wyjazdem przygotowanie językowe ułatwiło kontakt w języku angielskim i greckim z miejscową ludnością a przygotowanie kulturowe pozwoliło lepiej zrozumieć kulturę narodu greckiego. Z racji sprzyjającej pogody czas wolny poświęcony był na plażowanie oraz gry zespołowe. Często udawaliśmy się na spacery wzdłuż plaży. Zakwaterowani byliśmy w Hotelu San Beach w miejscowości Platamonas, w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja. To urokliwe miasteczko, leżące nad Morzem Egejskim na Riwierze Olimpijskiej. Z hotelu do morza z ciepłą wodą i piaszczystą plażą mieliśmy około 100 m i kilka kilometrów do mitycznego Olimpu. Warunki lokalowe były bardzo dobre a wyżywienie różnorodne w pełni zaspokajało nasze potrzeby. Bardzo dziękujemy organizatorom projektu i greckiemu partnerowi panu Jorgosowi Polizos, za stworzenie warunków do poznania organizacji pracy greckich przedsiębiorstw oraz niezwykle bogaty program kulturowy, który przyniósł wiele wrażeń i niezapomnianych doznań. Instytucją współpracującą z ramienia greckiego partnera był GoldenSun Mobility Center. Organizatorom dziękujemy również za przemyślany i dobrze opracowany harmonogram naszych działań oraz troskę w czasie pobytu, jak również za pomoc w zakresie kontaktów z miejscową ludnością i przedsiębiorcami. W imieniu greckiego partnera, program pomagała realizować pani Anna Demianiuk, której bardzo dziękujemy szczególnie za pomoc w tłumaczeniu podczas zajęć. Pani Ewie Karolskiej dziękujemy za pilotowanie przejazdu i bardzo ciekawe wycieczki oraz organizację czasu wolnego.
Jako kierownik wyjazdu z ramienia szkoły, bardzo dziękuję paniom Ewie Rosołowskiej i Annie Stefens za rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków i czas poświęcony na rzecz zaspokajania licznych oczekiwań uczniów, czyli: nadmorskie kąpiele i spacery, kąpiel w basenie, zabawy i gry sportowe, wyprawy do miasta i.t.p.. Zapewne dla wszystkich był to bardzo udany i pouczający wyjazd. Uważam, że uczniowie zdobyli nowe doświadczenia zawodowe i poznali jakże bogatą i ciekawą grecką kulturę. Dla części uczestników było to zapewne pierwsze spotkanie z morzem i górami. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że wróciliśmy do kraju z bagażem nowych doświadczeń zawodowych i niezapomnianych wrażeń estetycznych.

Tekst i Foto: Jan Podrażka

images/galerie/Grecja_2019/640_001.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_002.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_003.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_004.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_005.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_006.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_007.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_008.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_009.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_010.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_011.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_012.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_013.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_014.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_015.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_016.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_017.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_018.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_019.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_020.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_021.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_022.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_023.jpgimages/galerie/Grecja_2019/640_024.jpg