środa, listopad 25, 2020

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Doktor Józef Psarski jest jednym z najbardziej zasłużonych ludzi dla Ostrołęki. Z wielu form działalności wyróżnić można jego zaangażowanie w rozwój oświaty.
Dzięki staraniom doktora w 1921 roku powstała nasza szkoła, funkcjonująca wówczas jako Szkoła Rzemieślnicza, której celem było kształcenie młodzieży z rodzin robotniczych i chłopskich.
Zapoznanie nowo przybyłych uczniów z sylwetką patrona szkoły jest jednym z priorytetowych zadań wychowawczych, tym bardziej że Józef Psarski był i zawsze będzie autorytetem dla innych.
W dniu 7 października 2019 roku przedstawiciele pierwszych klas wzięli udział w konkursie wymagającym znajomości biografii tego niezwykłego ostrołęczanina.
Komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce Artur Kosakowski – klasa I Ep
II miejsce Adrian Kosakowski – klasa I Ep

Tekst: Aneta Majewska