środa, listopad 25, 2020

Wir gratulieren Herrn Professor Heiko Schüler

W dniu 12 października 2019 r., w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Na tej pięknej uroczystości w poczet honorowych  profesorów WSA został przyjęty przyjaciel naszej szkoły - Heiko Schüler z Turyngii, „Niemiec o wielkim polskim sercu” - jak to zostało podkreślone w laudacji wygłoszonej przez Prorektora WSA w Łomży  doktora Ireneusza Żuchowskiego.

 

"Heiko Schüler urodził się w Suhl - Republika Federalna Niemiec. Ukończył Studia w zakresie Zarządzania w Biznesie i Ekonomii Przedsiębiorstw branży Gastronomicznej i Hotelarskiej w Wyższej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w Leipzig College & University.
Uzyskane wykształcenie od początku wykorzystuje w praktyce, pracując jako menadżer w wielu firmach niemieckich i litewskich oraz prowadząc własną działalność gospodarczą.
W latach 2005 – 2008 pełnił funkcję Koordynatora kształcenia  w HOGA - Centrum szkoleniowe w Erfurcie, pracuje jako Menedżer kształcenia i kontroler strategiczny w Gastro Bildung w Erfurcie.
W 2008 r. podejmuje wyzwania związane z koordynacją projektu modelowego „Centrum kompetencji dla branży hotelarskiej i gastronomicznej”, tworzonego przez Gastro Bildung Sp. z o.o. w Erfurcie.
Bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje od 2009 roku  jako dyrektor zarządzający HOGA – Centrum szkoleniowe prowadzone przez Stowarzyszenie Pracodawców z Turyngii BVTU – w zakresie kształcenia zawodowego w Erfurcie.
Od 2013 roku jest również dyrektorem zarządzający FAV Service Sp. z o.o. Gotha- Stowarzyszenia firm w zakresie kształcenia zawodowego, a od 2015 roku pełni również funkcję  dyrektora zarządzającego „Stowarzyszenia firm w zakresie kształcenia zawodowego Gotha” w Gotha.
Pracując jako dyrektor zarządzający w trzech stowarzyszeniach firm, realizuje szereg projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, środków Landu Turyngia, Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. Posiadając ogromne dotychczasowe doświadczenie zawodowe w pełni rozumie problemy rynku pracy i młodych ludzi, potrzebę ich kształcenia i promowania ich mobilności oraz tworzenia pozytywnych relacji międzynarodowych.  W tym celu tworzy i rozwija partnerstwa różnych instytucji zajmujących się kształceniem na poziomie zawodowym i akademickim w Niemczech a także partnerstwa międzynarodowe.
Celem realizowanych projektów z udziałem Haiko Schulera jest:
•    promocja i wzrost poziomu mobilności zawodowej młodych obywateli UE w celu doskonalenia kompetencji zawodowych,
•    rozwój współpracy międzynarodowej,
•    doskonalenie jakości kształcenia na poziomie zawodowym i akademickim, w tym  kształcenia dualnego,
•    umożliwianie młodym obywatelom UE w wieku od 18 do 27 lat ukończenie szkolenia zawodowego poza ich krajami pochodzenia w Niemczech,
•    przygotowanie uczniów do wyboru kariery zawodowej i zorientowanej na rynek pracy,
•    wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań zawodowych i wypróbowywaniu odpowiednich dziedzin zawodowych, a następnie profili zawodowych,
•    zdobywanie przez młodych ludzi doświadczenia międzykulturowego i doskonalenie przez nich umiejętności językowych,
•    identyfikacja i zrównoważone wykorzystanie dostępu firm do potencjalnych pracowników.
Do bardzo ważnych projektów, których pomysłodawcą,  inicjatorem i  realizatorem był Haiko Schuler należy zaliczyć:
•    MOBIPRO EU
•    Berufsstart plus
•    „Horyzont poszerza się w Europie”
•    Praktyczna orientacja zawodowa
•    JOBSTARTER plus.
Projekty te realizowane były zawsze w partnerstwie międzynarodowym i uczestniczyli w nich młodzi ludzie - uczniowie i studenci między innymi z  Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Austrii, Polski, Węgier, Słowacji.
Od 2011 roku Haiko Schuler wspiera i uczestniczy w realizacji projektów w Polsce północno - wschodniej, w tym w Łomży i Ostrołęce.
Do najważniejszych projektów należy tu zaliczyć:
•    "Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość". W ramach tego projektu 50 uczniów techników kształcących się w zawodach: technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, mechatronik, technik technologii żywności, hotelarstwa zostało przygotowanych i odbyło staże zawodowe w firmach niemieckich,
•    „Praktyki i staże, to lepsza przyszłość absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce”. W ramach tego projektu ponad 100 uczniów odbyło staże zawodowe w firmach niemieckich".
   Jako społeczność szkolna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce,  na ręce Pana Profesora, składamy gratulacje i dziękujemy za dotychczasową współpracę. Jednocześnie mamy nadzieję, że dotychczasowe  sukcesy umocnią wymianę między naszymi instytucjami w Erfurcie i Ostrołęce.
  Wir gratulieren Herrn Professor Heiko Schüler und wünschen viel Erfolg!!!

images/galerie/Heiko2019/640_001.jpgimages/galerie/Heiko2019/640_002.jpgimages/galerie/Heiko2019/640_003.jpgimages/galerie/Heiko2019/640_004.jpgimages/galerie/Heiko2019/640_005.jpg