piątek, listopad 27, 2020

„Wiktor Gomulicki jako inteligent w zwierciadle swojej epoki”

22 października 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce odbyła się debata literacka „Wiktor Gomulicki jako inteligent w zwierciadle swojej epoki”, w której  wzięli udział uczniowie klasy IV P pod opieką p. B. Waś i p. J. Sucheckiej – Szałkowskiej. Wydarzenie to było częścią obchodów setnej rocznicy śmierci wielkiego ostrołęckiego poety i prozaika, kolekcjonera, jednego z najwybitniejszych twórców polskiego pozytywizmu. Uczniowie mieli możliwość przysłuchiwać się wymianie myśli pracowników naukowych Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – doktora  Damiana Makucha i doktora habilitowanego Karola Samsla. Debata była okazją do przedmaturalnego powtórzenia i wzbogacenia wiadomości o „epoce niepoetyckiej” oraz jej twórcach – M. Konopnickiej, B. Prusie, H. Sienkiewiczu, E. Orzeszkowej, ukazała też twórczość Wiktora Gomulickiego w nowym świetle, jako wciąż aktualną i interesującą dla młodego czytelnika.
Tekst: J. Suchecka – Szałkowska
Foto: K. Ustaszewski IV P

images/galerie/gomulicki/mini/640_20191022_100950.jpgimages/galerie/gomulicki/mini/640_20191022_100953.jpgimages/galerie/gomulicki/mini/640_20191022_101522.jpgimages/galerie/gomulicki/mini/640_20191022_120527.jpgimages/galerie/gomulicki/mini/640_20191022_120540.jpg