środa, listopad 25, 2020

Kampania Przeciwko Przemocy

Od 1 listopada przez 19 kolejnych dni na całym świecie na wszystkich kontynentach trwa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Jej autorem jest  Women’s World Summit Foundation - genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy- to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Ich celem jest stworzenie świata bezpiecznego, przyjaznego i wolnego od przemocy.
Klasy: 1ip i 1Ag pod opieką p. Jolanty Ewy Zabielskiej i p. Iwony Markowskiej wzięły udział 4 listopada w inauguracji tegorocznej akcji zorganizowanej w OCK przez - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce. Tym samym ZSZ nr 1 przyłączyła się do międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Tekst: Iwona Markowska